PARTNERJI

ZDRUŽENJE TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE,

Alešovčeva 10, 1000 Ljubljana

M: + 386 40 153 223

info@slovenija-vodniki.si

19/03/2017

Slovenija, ki se rada zgleduje po severnoevropskih deželah, pripravlja zakon popolne deregulacije oziroma odprave poklica turističnega vodnika in spremljevalca, kar pomeni, da bo lahko delo vodnika opravljal kdorkoli. Več si preberite na spodnji povezavi.

<POVEZAVA>

15/03/2017

V sredo, 15.3.2017 smo se člani ZTVS zbrali na brezplačnem izobraževanju na Ljubljanskem gradu. Sprejel nas je vodja turizma Ljubljanskega gradu Matjaž Konda. Predstavil nam je pretekle rezultate, trenutno situacijo, in drzne načrte in cilje, ki jih ima Ljubljanski gra...

15/03/2017

V Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1) se v 33. členu doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za turistični aranžma ne štejejo storitve iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki so občasno izvedene na n...

Tema letošnje konference je bil turizem, zato smo se konference Zlati Kamen udeležili tudi predstavniki ZTVS. Namen udeležbe je bil v prvi meri navezovanje koristnih povezav glede na interese vodnikov za ohranitev reguliranega poklica oz. dejavnosti turističnega vodenj...

Please reload

  • Facebook Basic Square
Please reload

Objave v medijih
Arhiv novic
Please reload

06/06/2018

Z uveljavitvijo novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 13/18) z dne 28. 2. 2018, je na področju turističnega vodenja prenehala veljati izjema, po kateri pogojev za opravljanje poklica turističnega vodnika, ki so sicer predpisani v Republiki Sloveniji, ni bilo treba izpolnjevati tujim državljanom pri vodenju organiziranih skupin obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije. 

Po no...

06/06/2018

​​

Domači turistični delavec je v naši državi premalo cenjen. Država pri promociji turizma, obetavnih številkah turistov spregleda ljudi, ki to ustvarjamo. Turistični vodnik je predstavnik države, destinacije, njen promotor, ambasador in predstavnik domače kulture, tradicije in izročila. To je tisto bistvo, zaradi katerega poudarjamo, da turistično vodenje ne more izvajati kdorkoli, vendar kljub veljavnemu novemu zakonu od 15.3...