top of page

Poročilo o srečanju in letnem zboru članov ZTVSZa nami je še en izjemno pomemben dogodek in sicer letošnje srečanje in letni zbor članov ZTVS. Letošnji dogodek smo poimenovali Srečanje in zbor ker smo dodali še izobraževalne vsebine, ki niso direktno povezane z delovanjem združenja. Udeležilo se ga je 51 članov.


Tudi naš novi partner Marche se je kot gostitelj izjemno izkazal. Vmesna pogostitev je bila odlična. Seveda so predstavili tudi svojo dejavnost s poudarkom na vsebinah in ugodnostih, ki jih nudijo vodnikom, voznikom in skupinam. Prokuristka Marche Slovenija in Hrvaška, gospa Jožica Jurca in vodja marketinga za Slovenijo in Hrvaško gospa Barbara Bele. Predstavili sta celotno ponudbo po Sloveniji in na Hrvaškem s poudarkom na novo odprti restavraciji Movenpick pri Mariboru.


V nadaljevanju je članica častnega razsodišča Majda Tratnik predstavila prenovljeni kodeks, ki je bil na glasovanju zbora potrjen z večino.


Uradni del zbora članov se je pričel z izvedbenimi formalnostmi, nato pa smo se lotili prve, najbolj zahtevne vsebine – sprejemanja prenovljenega statuta. Po dolgi razpravi je bil statut z manjšimi popravki sprejet in potrjen.


Izvršili smo tudi volitve v upravne organe. Za članico upravnega odbora je bila za obdobje 1 leta izvoljena Nika Buda. Za člane nadzornega odbora so bili potrjeni in izvoljeni Uroš Ule, Tatjana Krulc Logar in Alenka Pavlica. Častno razsodišče je bilo po preteku mandata ponovno izvoljeno v sestavi Majda Tratnik, Franc Merjasec in Kriya Šraj.

Objave v medijih
Arhiv
Sledi nam
  • Facebook Basic Square
bottom of page