top of page

POROČILO OKROGLE MIZE

V Združenju turističnih vodnikov Slovenije smo tudi letos v okviru sejma Natur Alpe Adria organizirali okroglo mizo, tokrat na temo – z naslovom

Pomen in vloga turističnega vodnika v gospodarstvu in promociji destinacije – 30 let ZTVS Okrogla miza je potekala v četrtek 01.02.2018 ob 12.00 v dvorani Povodni mož

K pogovoru smo povabili predstavnike iz različnih področij turističnega gospodarstva, kjer turistični vodnik nastopa kot ključni nosilec turistične ponudbe.

Gostje omizja so bili:

  • Ga. Magdalena Tovornik, Slovenska nacionalna komisija za Unesco

  • G. Iztok Altbauer, direktor SSNZ

  • Ga. Cveta Potočnik, generalna sekretarka, Združenja turističnih novinarjev Slovenije

  • G. Gojko Zupan, umetnostni zgodovinar, Ministrstvo za Kulturo RS

  • G. Borut Šraj, senior, lastnik TA in član Lions Club, Ljubljana

Seveda smo se vodniki odločili za organizacijo te okrogle mize iz več razlogov, med njimi je tudi obeleženje jubileja 30 let obstoja Združenja turističnih vodnikov Slovenije. Pogovor je ves čas potekal okrog pomena izobrazbe, ustvarjanja zgodb, prihodnosti našega dela in prihodnosti slovenskega turizma. Zaključki so šli vsi v isto smer in gosti okrogle mize ter poslušalci v dvorani smo si bili enotni, da sta veselje do dela, osebna karizma in znanje nepogrešljiva dejavnika uspešnega turističnega gospodarstva, da je turistični vodnik izjemno pomemben ambasador in ključni dejavnik pri sprejemu gostov, da delo vodnika kot interpreta dediščine, kulture… zahteva visok nivo izobraženega kadra in sistematično nadaljnje izobraževanje na širokem spektru področji, tako na vsebinskih področjih, kot na tehnikah vodenja, psihologiji, ekonomskih znanjih in še čem.

Turistični vodnik je oseba, ki ustvarja zgodbe in pričara turistu nepozabna doživetja dežele z znanjem in prijaznostjo v smislu reka 'Turizem smo ljudje'.

Gospod Gojko Zupan je poleg ostalega močno izpostavil pomen predstavljanja kulture, njen neizkoriščen potencial in rezerve, ki jo imamo na tem področju. Interpretacija v obliki zgodb je izjemno zanimiva, moramo pa vodniki paziti, da še vedno ohranjamo visok nivo strokovnosti

Gospa Cveta Potočnik je poudarila pomembnost seznanjanja celotne javnosti o našem delu. Ogromno neizkoriščenih možnosti na tem področju je pri nas vodnikih, ki smo v direktnem stiku z javnostjo, tudi medije moramo še bolj obveščati – seznanjati z vsebinami iz tega področja. Smo pa v združenju v zadnjih letih naredili ogromen premik v pravo smer.

Gospa Magdalena Tovornik je predstavila velika prizadevanja UNESCA na področju predstavljanja in ohranjanja svetovne in slovenske dediščine, posebej pa je izpostavila pomen prezentacije nesnovne kulturne dediščine Slovenije, ki je izjemno bogat, neizčrpen, vir vsebin, ki so za potnike izjemno zanimive. Nesnovna dediščina je tista, ki v prostoru ni snovno prisotna, zato je njeno predstavljanje in ohranjanje skozi izobraževanja in z ohranjanjem preko ustnega izročila še toliko pomembnejša. Nesnovna dediščina predstavlja dušo naroda in postaja čedalje pomembnejši element trženja kulturnega turizma v zadnjem času.

Gospod Iztok Altbauer je predstavil v katero smer gredo slovenska zdravilišča in kakšen potencial imajo. Prava smer je butičnost in visok nivo storitev. Pri tem je izjemno pomemben visoko usposobljen in kompetenten kader. Ustvarjanje zgodb je pomembno, saj imajo slovenska zdravilišča potencial, da postanejo eden najpomembnejših, najkvalitetnejših in celovitih slovenskih turističnih produktov. Vodniki lahko veliko pripomoremo k temu z direktno promocijo in seznanjanjem gostov o bogati ponudbi, ki jo nudi slovenski zdraviliški turizem. Zanimiv pa je bil tudi njegov pogled na naše delo, saj se je v preteklosti ukvarjal tudi s turističnim vodenjem.

Gospod Borut Šraj nam je predstavil prakse - način dela v preteklosti. Kakšni so bili naši začetki že v bivši SFRJ, kakšno je bilo takrat vodniško delo predvsem pa kako se je rodilo Združenje turističnih vodnikov Slovenije. Kot eden od ustanovnih članov dobro pozna njegovo »spočetje, porodne muke, odraščanje, puberteto in pot v zrelost«. Kot izjemen poznavalec standardov, tako zakonskih kot nenapisanih, dobro pozna različne specifike gostov in se zna prilagajati razlago zanimivosti njihovim navadam in običajem primerno. Kaj je etičnost, kaj je dobra poslovna praksa…?! Slovenija je na tem mestu kar nekaj korakov v zaostanku, gremo pa v pravi smeri. Potencial in možnosti na področju turizma so neizmerne.

Zaključek: turizem je v vzponu, cilje bomo dosegli samo z višanjem kakovosti in pritegnitvijo zahtevnih gostov, presegati moramo pričakovanja… Za dosego teh ciljev je visoko izobražen, strokoven in kompetenten kader izjemno pomemben in neobhoden. Deregulacija poklicev v turizmu je korak v obratno – nepravo smer, kar se je že močno pokazalo pri poklicih v gostinstvu. Vodniki smo izjemno pomemben del tega in lahko ogromno prinesemo h kakovosti, prepoznavnosti in finančnim uspehom slovenskega turizma.

ZTVS je na pravi poti, vendar je v Sloveniji še vedno preveč vodnikov, ki popušča pod pritiski trga cenene delovne sile . Samo s skupnimi napori bomo stvari dohiteli in nadoknadili zamujeno. Na primeru prizadevanj za regulacijo našega poklica v novem ZSRT-1 smo dokazali, da če stopimo skupaj, vsi delujemo v pravo smer.

Pripravila:

Jure Podobnik, predsednik ZTVS

Bojana Čampa, upravni odbor ZTVS

Objave v medijih
Arhiv
Sledi nam
  • Facebook Basic Square
bottom of page