top of page

Poročilo dela ZTVS za 2017


POROČILO DELA ZA LETO 2017JANUAR 2017


AKTIVNOSTI DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE PRIPOMB IN PREDLOGOV K ZSRT-1


Vsi dokumenti sodostopni na naši spletni strani ZTVS v novinarske središču

http://www.slovenija-vodniki.si/novinarsko-sredisce in internih straneh - FORUM pod rubriko ZSRT-1.


Dokumente so pripravili: Mojca Pačnik, Nika Maca Buda, Bojana Čampa, Diana Ternav, Mateja Kregar Gliha, Andreja Grablovic, Gregor Majnik in Jure Podobnik.


Sodelovali so: Dunja Bohorič, Evelin Bizjak, Gregor Zupan, Borut Šraj, Tatjana Krulc Logar in Martin Leljak.


Združenje turističnih vodnikov Slovenije se zavzema za reguliranega turističnega vodnika. Turistični vodnik je pomemben ambasador države in nepogrešljiv interpret naše dediščine, ki je zavezan destinaciji in odgovoren za svoje delo neposredno državi.

Turistični vodnik je oseba, ki ustvarja zgodbe in pričara turistu nepozabna doživetja dežele z znanjem in prijaznostjo v smislu reka 'Turizem smo ljudje'.

Zavzemamo se za visok nivo razvoja kulturnega, butičnega in trajnostnega turizma, k čemur stremi tudi nova strategija razvoja slovenskega turističnega gospodarstva. Visoko usposobljen in izobražen kader, ki pristopa k turističnemu produktu z zanosom in znanjem je nepogrešljiv člen uspešnega razvoja trajnostnega gospodarstva in trženja Slovenije na svetovnem turističnem zemljevidu.


Imeli smo tudi številne sestanke na različnih ministrstvih in v državnem zboru.KOMENTAR NOVEGA ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA ZSRT-1


RAZLOGI ZA REGULACIJO POKLICA TURISTIČNI VODNIK:


 • Novi predlog Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) ne implementira Evropskih standardov: EN 13809:2003, kjer je točno določeno in opredeljeno, kdo je Turistični vodnik in kdo je Vodja poti / Spremljevalec. Problem pri zakonodajalcu je, da ne loči med turističnim vodnikom in vodjem poti – spremljevalcem.

Turistični vodnik (Tourist Guide) je oseba, ki v izbranem (vnaprej dogovorjenem) jeziku obiskovalcev interpretira kulturno in naravno dediščino določenega kraja ali območja, za katerega ima pridobljena specifična znanja kraja in okolja, ki so potrjena oz. izdana s strani pristojnega organa.

Vodja poti – spremljevalec (Tour Manager – Tour Escort) je oseba, ki vodi in nadzira potovanje v imenu organizatorja potovanja in zagotavlja, da se program izvaja kot je opisano v ponudbi in kot je bilo prodano potniku. Turistični vodja poti obiskovalcem nudi praktične informacije obiskanega področja, opravlja organizacijske in tehnične storitve za udeležence turističnih aranžmajev od začetka potovanja do cilja in vrnitve.


 • Znotraj zakona je pomembno zagotavljati vsaj osnovne standarde Izobraževanja turističnih vodnikov, ki jih opredeljuje standard EN 15565:2008.


 • Reguliran poklic turističnega vodnika je skladen z usmeritvijo Slovenije k trajnostnemu razvoju, butičnemu turizmu in trajnostnemu turizmu, kar je zapisano tudi v usmeritvi Strategije razvoja Slovenskega turizma, skupaj s poudarjanjem razvoja kulturnega turizma in osebnega doživljanja destinacije.


 • Aplikacije (digitalni mediji) so lahko le pripomoček za osnovno informiranje, nikakor pa ne morejo zadovoljiti trenda butičnega turizma, željo po neposredni izkušnji in doživljanju destinacije. Aplikacija enostavno ne more nadomestiti kvalitetnega turističnega vodnika in pristnega stika z Deželo.


 • Turistični vodnik je odgovoren destinaciji, torej neposredno Državi. Na trgu nastopa kot samostojna pravna oseba (s.p., d.o.o … ipd.), izdaja račune in plačuje davčne obveznosti od svoje dejavnosti. Naročnik storitve turističnega vodenja je lahko fizična ali pravna oseba; posameznik ali skupina posameznikov, različne ustanove, organizacije, institucije, organizatorji potovanj / turistične agencije… ipd.


 • Turistični vodnik (ustrezno izobražen, šolan in usposobljen) je eden ključnih interpretov dediščine, zato mora ostati reguliran in obvezno usposobljen za opravljanje dejavnosti (licenca / državni izpit). Neizobražen in nešolan kader ni primeren za delo v turizmu in interpretacijo dediščine.


 • Turistični vodnik, ko prestopi mejo Slovenije, postane vodja poti / spremljevalec. Le v primeru, da v tujini dokaže svojo usposobljenost za turističnega vodnika (licenco) – lahko nastopa v vlogi vodnika. Pri vodenju slovenskih skupin v tujino, na ta način opravlja dvojno delo: turističnega vodnika in vodje poti - spremljevalca, kar je izjemno zahtevno, saj to terja predhodno znanje, izkušnje, ustrezno izobrazbo in usposabljanje. – Turistični vodnik, če spremlja skupino gostov po Sloveniji, ravno tako lahko nastopa v obeh vlogah.


 • Z deregulacijo poklica, to kažejo učinki raziskav na evropskem in svetovnem trgu, ne bomo uspeli izboljšati položaja slovenskega turizma, dvigniti kvalitete storitev in zaščititi potrošnika ter obvarovati življenja potnikov.


 • Poklicna kvalifikacije ne dosega zahtevnosti statusa turističnega vodnika, katerega izobraževanje terja dolgotrajnejši in kompleksnejši proces usposabljanja in po zahtevnosti presega nivo poklicnih šolanj in izobraževanj.


 • Želimo zaščito domačega vodnika. V Sloveniji že danes lahko vodi vsakdo. Potreben bi bil nadzor in kontrola nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja.


KJE PA VAS ČEVELJ ŽULI? – VAL 202

Deregulacija: Je lahko turistični vodnik prav vsak?

Sodelovalo je tudi Združenje, zastopal nas je predsednik Jure Podobnik

Povezava: http://4d.rtvslo.si/arhiv/kje-pa-vas-cevelj-zuli/174449865


ZAŽIVELA JE NOVA SPLETNA STRAN ZTVSUREJANJE CORIS ZAVAROVANJ


UREJANJE ČLANARIN ZA ČLANSTVO ZTVS
FEBRUAR 2017


SEJEM NATOUR ALPE ADRIA


 1. Izvedli smo vodenja po sejmu, v katerih smo šolskim skupinam predstavili sejem in turistično panogo. Novost letošnjih vodenj je bila, da smo jim predstavili tudi poklica turistični vodnik in vodja poti.

 2. Obiskali so nas vodniški kolegi iz tujine, s katerimi smo navezali stike in se dogovorili, da nam posredujejo informacije o tem, kako je vodniški poklic zakonsko urejen v njihovi državi.

 3. Novi zakon ZSRT-1 je bil najbolj pogosta tema pogovorov na našem razstavnem prostoru.

 4. Obiskali so nas tudi nekateri predstavniki naših partnerjev: Marche, Kartografija...

 5. Izpeljali smo uspešno okroglo mizo Smo turizem ljudje?, poročilo je v nadaljevanju. V okviru dogodkov smo izvedli dve izobraževanji: Dediščina kot turistični produkt s primerom dobre prakse Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine in Oblikovanje cene vodniških storitev in sklepanje pogodb. V okviru dogodkov smo predstavili mednarodne organizacije, v katere bi se ZTVS lahko vključil. V vodstvu najbolj razmišljamo o vključitvi v WTFGA. Seveda mora potrditev članstva izglasovati zbor članov.

 6. Predstavili smo delo skupine za pripravo pripomb k novemu ZSRT-1, Dokumente s stališči najdete v novinarskem središču spletne strani ZSRT.

 7. Izpeljali smo redni letni zbor članov. Sprejeti – potrjeni, z nekaterimi popravki, so bili naslednji dokumenti: Poročilo o delu, Finančno poročilo, Predlog novega statuta

 8. Izvoljeno je bilo novo vodstvo. Sestavo vodstva si oglejte na spodnji povezavi http://www.slovenija-vodniki.si/vodstvoOKROGLA MIZA: SMO TURIZEM LJUDJE, sejem Natour AA – 2017


Tako kot vsako leto, je tudi letos Združenje turističnih vodnikov Slovenije, v okviru letošnjega sejma Natour Alpe Adria, ki je potekal od 1.- 4. februarja 2017, organiziralo okroglo mizo na eno od aktualni tem, povezanih s turizmom. V letošnjem letu smo se vprašali če smo turizem res ljudje, ali pa nas lahko enakovredno zamenja tehnologija, splet, slabo ali neustrezno izobražen kader… Seveda smo se vodniki odločili za organizacijo omenjene okrogle mize zaradi namere deregulacije vodniškega poklica v predlogu novega ZSRT-1, vendar se na njej nismo omejevali le na nas, saj smo vodniki le del turističnega produkta in opravljamo enega izmed poklicev v turizmu, ki ga vlada želi po novem zakonu (ZSRT-1) deregulirati. Na okrogli mizi smo se osredotočili na vse turistične delavce, na njihov pomen kot ambasadorje države in kot pomembne predstavnike Slovenije. V pogovoru Okrogle mize smo poudarili pomen izobrazbe - usposobljenosti in ustreznega šolanja turističnega delavca, saj smo običajno prvi stik gosta z destinacijo. Sem spadajo vsi turistični delavci: natakarji, receptorji, turistični spremljevalci in seveda vodniki, kot interpretatorji domačega okolja, kulturne in zgodovinske dediščine.

Debata je tekla o tem, ali je slabo izobražen turistični delavec lahko dober predstavnik turistične destinacije. Dejstvo, da država deregulira poklice v turizmu je v nasprotju z gospodarsko strategijo trajnostnega razvoja turizma v Sloveniji. Močno smo izpostavili vprašanje padca kvalitete, ki ga po mnenju vodnikov deregulacija prinaša in predvsem ali je trg brez regulatorjev res sposoben dvignit kvaliteto storitev, kot trdi zakonodajalec. Pokomentirali smo tudi izsledke raziskav o vplivu deregulacije v gostinstvu. K pogovoru smo povabili predstavnike glavnih dejavnosti, ki sestavljajo celovit turistični produkt. Naši sogovorniki so bili:


Franc Jezeršek, ustanovitelj in lastnik podjetja Jezeršek d.o.o.

Franc Jezeršek je podjetniško pot začel pred več kot tremi desetletji. Zgradil je Hišo kulinarike Jezeršek, prvi objekt v državi, ki je bil namensko zgrajen za potrebe catering dejavnosti, s katero je v Sloveniji oral ledino. Na Zgornjem Brniku je ustvaril mogočen gostinski kompleks Dvor Jezeršek. Ustanovil je Kulinarično središče Okusiti Slovenijo. Na ta način širi zavest o slovenski kulinariki in izobražuje svoje kadre, goste in druge ponudnike jedi in pijač. Je eden od pobudnikov projekta Gostilna Slovenija. Zelo pomembna je tudi Akademija Jezeršek, ki skrbi za izobraževanje na področju kulinarike.


Matija Koren, ustanovitelj in lastnik podjetja Koren Sports

Podjetje Koren Sports je vodilna slovenska agencija za organizacijo in izvedbo športnih avantur, ki v slovenski prostor že več kot 20 let razveseljuje in bogati z inovativnimi turističnimi produkti. Specializirano je na področju športnega turizma, organiziranju in izvajanju športnih programov, aktivnih počitnic in na uvajanju t.i. "Experiental Learning" metode. Pohvalijo se lahko tudi z izgradnjo prvega Adrenalinskega parka v Sloveniji.


Iztok Bončina, dolgoletni vodnik, nekdanji predsednik ZTVS, predsednik Društva popotnih fotografov in fotoreporterjev

Dolgoletni turistični vodnik (od leta 1986), vodi predvsem daljša potovanja po vsem svetu in angleško govoreče goste po Sloveniji. Bil je med ustanovitelji Društva turističnih vodnikov Slovenije leta 1988 in 7 let njegov predsednik. Trinajst let član izpitne komisije za vodniške licence pri GZS, aktivno se ukvarja z izobraževanjem turističnih vodnikov in lokalnih turističnih vodnikov (od leta 1989 do danes je organiziral in vodil nekaj manj kot 200 izobraževalnih tečajev po vsej Sloveniji). Trenutno zaključuje doktorat na temo vesoljskega turizma na Turistici v Portorožu. Je tudi predsednik Društva popotnih fotografov in fotoreporterjev.


Ljudmila Sinkovič, UP Fakulteta za turistične študije-Turistica, Portorož

Ljudmila Sinkovič je članica Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino na UP FTŠ – Turistica, koordinatorka študijskega programa Kulturni turizem, študijskega programa Mediacija v turizmu in članica senata fakultete.


Mojca Krašovec, direktorica hotelov Sava turizem d.d. na Bledu

Mojca Krašovec je poklicu diplomirani inženir agronomije, vendar je večino svoje 32-letne delovne dobe posvetila turizmu. Ima 27 let delovnih izkušenj na različnih vodilnih delovnih mestih – od vodenja turističnih agencij, hotelov do vodilnih položajev v največjih slovenskih turističnih podjetjih kot sta HIT d.d. in Sava turizem d.d.. Na Bledu je zaposlena od leta 2011, najprej je bila direktorica hotela Golf, zadnja tri leta pa kot izvršna direktorica vodi vse hotele, kamp in restavracije družbe Sava turizem na Bledu.


Debata je bila izjemno konstruktivna in zanimiva, komentarji gostov pa so imeli eno skupno točko in sicer, da človeka, njegove prijaznosti in njegove topline ne more zamenjati nihče. Debata je izpostavila, da neusposobljen kader ne more kvalitetno opravljati storitve in da se nivoja kvalitete ne more prepustiti izključno tržnim mehanizmom. Poti do usposobljenosti so različne. To ni samo formalna izobrazba. Je ena od možnosti, vendar še zdaleč ne edina. Pomembne so kompetence, ki jih zaposleni ima. Zagotovo je izjemno pomembna sama osebnost, občutek za delo z ljudmi in motiviranost. In tudi vsakdo ni za turizem. So določene lastnosti, ki jih človek ima, ali pa jih nima in določenih lastnosti se človek ne more priučiti. Izjemno pomemben je tudi odnos vodji do zaposlenih, sposobnost motiviranja in spodbuda za vseživljenjsko učenje. Predvsem pa stimulativno in varno delovno okolje, ki omogoča razvoj človeka. Samo zadovoljen delavec lahko razvija svoje kvalitete.


Vsi so se strinjali, da je tehnologija pomembna, da olajša poslovanje in da jo je potrebno sprejeti, jo izkoristiti, nikoli pa ne bo mogla nadomestiti človeka. Ko tehnologija odpove, je človek tisti, ki bo sposoben reševati probleme, ki bo lahko ponudil občutek varnosti in dal človeku vedeti, da ni ostal sam. Predvsem pa je človek tisti, ki lahko obiskovalcu prenese dušo okolja, ki ga je obiskal, mu nadgradi okolje, v katerem se je znašel, mu pomaga destinacijo doživeti polno v vseh odtenkih. Tudi hrana ima bolj poln okus, če jo je z občutkom pripravil usposobljen kuhar, če v njej uživa v pristnem okolju, s pravo razlago in kvalitetno postrežbo.


Se pravi, če povzamemo: Turizem smo ljudje!POSVET OB PREDLOGU DEREGULACIJE POKLICEV TURISTIČNI VODNIK IN TURISTIČNI SPREMLJEVALEC TER O NJIHOVEM USPOSABLJANJU

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled


Kot nosilec usposabljanja za turistične vodnike v regiji in zaradi predlaganih sprememb Zakona o turizmu, ki predvideva deregulacijo poklicev turistični vodnik in turistični spremljevalec, smo se na VSŠGT Bled odločili za pripravo strokovnega posveta. Na njem bomo izmenjali mnenja o predlogih sprememb zakona in ugotavljali kaj alpska regija najbolj potrebuje s področja turističnega vodenja in animacije ter kako izboljšati usposabljanje v ta namen. Program posveta sestavljata dva panela, v katerih bodo uvodoma podana ključna izhodišča, sledila pa bo vodena diskusija. V prvem delu bo državna sekretarka na MGRT, Eva Štravs Podlogar, predstavila predlog spremembe zakona o turizmu, predstavniki turističnih agencij, kluba turističnih vodnikov in javnega zavoda za turizem Ljubljana pa bodo podali svoja stališča o predvidenih spremembah. V drugem delu se bomo s predstavniki turističnih akterjev v regiji najprej pogovarjali o trenutnih razmerah ter potrebah v turističnem vodenju, nadaljevali pa z diskusijo o razvoju usposabljanja lokalnih turističnih vodnikov. Na tej osnovi bo VSŠGT Bled pristopila k posodobitvi programa usposabljanja za turističnega vodnika.JAVNA DEBATA O TURIZMU V LJUBLJANI – Kavarna Union


"Za Ljubljano je še eno turistično uspešno leto. Dinamika rasti na tem področju je izjemna, kar prinaša številne izzive in odpira mnoga vprašanja."

Socialni demokrati Ljubljana pripravljamo prostor za javno debato o turizmu v Ljubljani in vplivih turizma na lokalno okolje, ki bo v torek, 14. februarja, ob 18.30 uri v Kavarni Union. Cilj debate je javno odpreti razpravo o prihodnosti in razvoju turistične destinacije Ljubljana ter vplivih turizma na lokalno okolje in prebivalstvo. Ker v Ljubljani velja prepričanje, da je turizem javna dobrina, bomo razpravo osnovali na vlogi lokalne skupnosti in javnega sektorja. Temu izhodišču bomo dodali poglede iz poslovno-gospodarskega in strokovno-akademskega okolja. Ponujena vsebina bo odprla prostor za razpravo o morebitnih dilemah ter vprašanjih. Na debati so sodelovali: - mag. Petra Stušek, direktorica Javnega zavoda Turizem Ljubljana; - Matjaž Nemec, poslanec v Državnem zboru in pobudnik zakonske ureditve Airbnb; - dr. Tanja Mihalič, koordinatorica magistrskega programa Turizem na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in EF vodja programa Erasmus Mundus European Master in Tourism Management; - Drago Bulc, predsednik FIJET Slovenija - Društva turističnih novinarjev Slovenije; - Tomislav Čeh, generalni direktor družbe Union hoteli. Javno debato bo vodil mag. Marko Koprivc, predsednik SD Ljubljana in član Sveta Javnega zavoda Turizem, Ljubljana.


POROČILO


Govorniki so kot pomembne faktorje uspešnosti turizma in pomanjkljivosti poudarjali vse to, kar smo že mi (naša delovna skupina) uvrstili v naše predloge:


- kakovost storitev

- izobraženost kadrov, ki delajo v turizmu

- potrebno je navdušit ljudi, ki delajo v turizmu z dobrim plačilom

- problem deregulacije v gostinstvu

- kakšnih turistov želimo- butični turizem/nišni turizem

- razvoj regij (povečat nočitve in turiste usmerit na lokacije izven mest...- v tem primeru je bila poudarjena tema Ljubljana)

- promocija lokalnih društev/izdelkov...

- pripovedovati moramo zgodbe- Kakšna je slovenska?

- potrebno je dati "vsebino" turizmu in jo "pravilno " predstavit: Green country-

- država je nesposobna pobrat davke... (na temo RBNB in ostalega)

- turizme ima multiplikacijske učinke


Za repliko sem se javila tudi jaz. Bila sem ena od štirih replik. Prosila sem za podporo v prizadevanjih vodnikov za regulacijo dejavnosti. Nisem izpostavljala nikogar samo, da se je več društev, vodniških organizacij združilo v skupnih prizadevanjih. Odgovor je bil pozitiven. Prisotni sta bili tudi dve predstavnici KPTVS.


SD se nagiba na našo stran, pomembno pa je da predstavimo to poslanski skupini. Podpredsednik državnega zbora Matjaž Nemec je rekel, da ni problema za sestanek, vendar da je splošna tema deregulacija vsega...in da moramo imeti dobre argumente. Sicer se SD nagiba na našo stran. Poudaril je, da naj organiziramo sestanek pri vseh poslanskih skupinah in predvsem je pomembno prepričati desnico.SVETOVNI DAN TURISTIČNIH VODNIKOV

snemanje za Ra CELJE – Novi tednik /za ZTVS: Jure Podobnik

http://www.nt-rc.si/radio-celje/ali-turisticni-vodnik-potrebuje-strokovni-izpit-ali-to-delo-lahko-opravlja-vsak/MAREC 2017SINDIKAT PREKARCEV, 1. sestanek s turističnimi vodniki Poročilo objavljeno na spletni strani ZTVS/Forum/Prekarno delo


Turistični vodniki in predstavniki UO ZTVS smo se udeležili sestanka s Sindikatom prekarcev, ki se zavzema za boljšo socialno in ekonomsko varnost prekarnega dela, delavcev imetnikov s.p. in tistih, ki poslujejo z avtorskimi ter podjemnimi pogodbami. V Sloveniji narašča število prekarnih delavcev, kamor spadamo tudi turistični vodniki, ki delamo v negotovih oblikah dela, brez pravic do bolniškega dopusta, dodatkov za neugoden delovni čas, nadure, itd. V ta namen smo na sestanku skupno predlagali, da se ustanovi sekcija turističnih vodnikov Slovenije v okviru Sindikata Prekarcev in izpostavili 6 glavnih izhodišč za nadaljnje aktivnosti.Konferenca Zlati Kamen (Turizem in razvoj destinacij) – Ljubljana GR


Konference zlati kamen smo se udeležili tudi predstavniki ZTVS. Konference sta se udeležila Jure Podobnik in Bojana Čampa. Predvsem iz naslova lobiranja in ustvarjanja koristnih povezav glede na interese vodnikov za ohranitev reguliranega poklica oz. dejavnosti turističnega vodenja znotraj novega predloga ZSRT-1.

Lahko zapišemo, da je bil izjemnega pomena kontakt z g. Petrom Misjo, županom občine Podčetrtek in predsednikom Turistične zveze Slovenije. Zanimivo pa je, da so vsi izpostavljali butičnost in kvaliteto storitev slovenskega turizma. Zaščita domačega delavca v turizmu in predvsem tudi turističnega vodnika je potemtakem v javnem interesu in eden izmed temeljev za trajnostni razvoj, ki ga poudarja tako minister Počivalšek, kot direktorica STO, Maja Pak. Pomemben je predvsem kontakt z g. Misjo, ker je zelo tesen sodelavec gospoda Počivalška.


Za razmišljanje v prihodnosti se zastavlja predvsem vprašanje, kako zagotoviti petzvezdično butičnost naših storitev. Z deregulacijo poklicev prav gotovo ne.


Obširnejše poročilo je objavljeno na internih straneh ZTVS v FORUMU pod rubriko Drugi dogodki.IZOBRAŽEVANJE ZA VODNIKE

LJUBLJANSKI GRAD

V sredo, 15.3.2017 smo se člani ZTVS zbrali na brezplačnem izobraževanju na Ljubljanskem gradu. Sprejel nas je vodja turizma Ljubljanskega gradu Matjaž Konda. Predstavil nam je pretekle rezultate, trenutno situacijo, in drzne načrte in cilje, ki jih ima Ljubljanski grad. Glede na to, da je Ljubljanski grad najbolj obiskana turistična znamenitost v Sloveniji, ne dvomimo, da bodo ideje zaživele in da bodo načrti realizirani. Po uvodnem delu pa je sledilo izčrpno dvourno izobraževanje, na katerem ni ostala neobdelana nobena tema. Naša vodnica Alenka Sršen nam je preteklost, sedanjost in prihodnost gradu predstavila res izčrpno, tako da ko potegnemo črto, lahko rečemo, da je za nami še en uspešni izobraževalni dogodek.

SINDIKAT PREKARCEV, 2. sestanek s turističnimi vodniki Na sestanku smo Izpostavili, da je nujno potrebno pripraviti priporočljiv cenik, tarifnik, ki bo osnova za dostojno plačilo za delo turističnih vodnikov. To predstavlja enega od skupnih ciljev sekcij, ki delujejo znotraj Sindikata prekarcev. Dotaknili smo se pomena kvalitetnih standardov v poklicu – ne samo za zaposlene, temveč tudi za promocijo slovenskega turizma v širšem smilsu. Dogovorili smo se, da organiziramo okroglo mizo 24.4.2017 z naslovom Prekariat in turistični vodniki.

Poročilo objavljeno na spletni strani ZTVS/Forum/Prekarno delo


IZOBRAŽEVANJE ZA VODNIKE

SLOVENSKI PARLAMENT in DEŽELNI DVOREC


Brezplačen ogled parlamenta, v ponedeljek, 27.3. 2017 ob 14.00 uri. Vodeni ogled bo trajal predvidoma 60 minut. Predstavili nam bodo zgodovino stavbe, fresko Pengova Zgodovina Slovencev...., pristojnosti Državnega zbora, razmerje do Državnega sveta, Vlade, zakonodajne postopke ...


APRIL 2017

 • IZOBRAŽEVANJE ZA VODNIKE

PO GRAJSKIH JEČAH, Ljubljanski grad


 • IZOBRAŽEVANJE ZA VODNIKE

V PLANINSKI SVET POD TRIGLAVOM IN MED JUNAKE DALJAV V PLANICO

Naš gostitelj - TD Dovje-Mojstrana – je za nas pripravil res zanimiv in seveda drugačen program. Kot smo že omenili, se bomo odpravili v eno najlepših gorskih dolin Evrope – v Zgornjesavsko dolino. Na pot se bomo odpravili v ne preveč zgodnih jutranjih urah. Na Hrušici pri Jesenicah, v domačem kraju našega izvrstnega hokejista Anžeta Kopitarja nas bo pričakal turistični vodnik, ki je v Dolini doma in jo pozna kot lasten žep. Odpeljali se bomo v vasi pod Triglavom, obiskali Slovenski planinski muzej, kjer bomo spoznali, zakaj je planinstvo tako pomembno za ohranjanje slovenstva. Pozdravili nas bodo junaki Triglavskih pravljic, spoznali bomo nekaj o delavski Mojstrani in o njenem kmečkemu dvojčku Dovjem. Nato nas bo pot vodila po Dolini navzgor, v koroško poseljeni del Gorenjske. V Kranjski Gori bomo izstopili in se sprehodili skozi vaško jedro. Tam se bomo presedli na rdeči turistični avtobus in se z njim popeljali do 'svete zemlje' slovenskega skakalnega športa – v Planico, kjer si bomo ogledali moderni nordijski center. Najbolj pogumni se bodo lahko preizkusili tudi na ZIP LINE-u planiške skakalnice. Po ogledu se bomo navdušeni mimo Rateč odpravili proti Zelencem in izvedeli nekaj novega o tem drugem izviru reke Save Dolinke. Mimo Podkorena, kjer se je pred skoraj 500 leti mudil celo Primož Trubar se bomo vrnili v Kranjsko Goro in nato po dolini navzdol do gostilne Rožca, ki je prav te dni odprla svoja vrata in kjer nam bodo ponudili izvrstno domačo hrano. Popoldne se bomo zadovoljni vrnili domov. Zgornjesavsko dolino bomo namreč spoznali drugače, kot o njej piše v knjigah … tako kot nam jo lahko predstavi samo lokalni vodnik.


OKROGLA MIZA O PREKARNEM DELU TURISTIČNIH VODNIKOV Zabeležka in video sta objavljena na spletni strani ZTVS/Forum/Prekarno delo

Na okrogli mizi smo sodelovali Diana Ternav, Gregor Zupan, Nika M. Buda Odgovarjali smo na dovolj klasična vprašanja, kakšna je trenutna zakonska situacija, kako izgleda delovnik oz. letni razpored dela in stroškov za turistične vodnike, pogoji dela, kaj predlagamo oz. pričakujemo od zakonodajalca in sistema nasploh.


Okroglo mizo si lahko ogledate na povezaviAPRIL – MAJ 2017


Prisotnost članov ZTVS na usklajevalnih delavnicah STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA 2017-2021


V Sloveniji potrebujemo novo strategijo za obdobje 2017–2021, ki bo temeljila na dosedanjih spoznanjih in razvojnih posebnostih slovenskega turizma; na razvijanju konkurenčnih prednosti in spodbujanju sistemskih rešitev na tem področju; učinkovitemu povezovanju nacionalnih, lokalno-regionalnih in podjetniških interesov na področju razvoja turizma; spodbujanju globalnih, nacionalnih in lokalnih turističnih produktov, kjer ima Slovenija prepoznavne konkurenčne prednosti in na razumevanju in uveljavljanju sodobnih metod in tehnik upravljanja s področja strateškega načrtovanja ter usmerjanja podjetniških konkurenčnih mrež. Cilj, ki ga želi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo doseči z javnim naročilom za izdelavo predloga Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, je oblikovati učinkovit razvojni model slovenskega turizma za opredeljeno obdobje, ki bo na najbolj optimalen način valoriziral vse ključne atribute in potenciale slovenskega turizma.

V procesu priprave strategije in predstavitve osnutka (še pred oblikovanjem končne verzije) je potrebno vključiti vse ključne turistične akterje v Sloveniji. V končni fazi mora strategija predstavljati usklajen dokument vseh treh deležnikov turističnih interesov v državi: javnega, zasebnega in civilnega sektorja.


Predlog Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 mora pokriti naslednje vsebinsko zaokrožene sklope:

- analiza in diagnoza,

- oblikovanje strategije,

- trženjska strategija,

- uresničevanje strategije trajnostne rasti,

- vrednotenje.

Komentarji Združenja turističnih vodnikov Slovenije k Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021

V predstavitvi strategije je bilo izpostavljeno:

 • Doseganje kakovosti ponudbe za zahtevnega gosta, butičnost

 • Zvišanje cen storitev

 • Poudarek na domačem izobraženem kadru

 • Turizem ne moremo prepustiti trgu, država mora zagotavljati legitimnost

 • Prenova zakonodaje, ki bo omogočala pogoje za razvoj turizma

 • Trajnostni turizem


 • Turistični vodniki smo aktivni deležnik v turizmu in dejansko stanje »na terenu« dobro poznamo. Zavedamo se, kako pomembna je kakovost kadra in storitev, predvsem iz vidika, da se pričakovanja gostov izpolnijo. Opažamo tudi, da so oblikovalci turistične politike premalo pozorni na glavni atribut v turizmu: na domačega človeka, predvsem ker ne postavijo ustreznih zakonskih okvirjev za normalne pogoje dela in ne predvidijo ukrepov za izvajanje zakona. Premalo se zavedamo odgovorne vloge turističnih delavcev. Lep primer razumevanja vloge npr. turističnega vodnika je Avstrija. Nacionalna turistična organizacija v svoje strategije, načrte in tudi predstavitve vključuje tudi turističnega vodnika. Turistični vodnik je podaljšana roka promocije. Glede na to, da gre za osebni stik obiskovalca in predstavnika destinacije (turističnega vodnika), je ta promocija še toliko bolj učinkovita, ker deluje na principu osebne izkušnje.


 • Na delavnici se je izpostavila potreba po novi zakonodaji, ki bo omogočala pogoje za trajnostni razvoj turizma. Kot turistični delavci poudarjamo, da že pri veljavnem zakonu v turizmu delamo v sivi ekonomiji, nelojalni konkurenci, prekarnem delu (s.p.), cene storitev se nižajo. Veljavni zakon se premalo izvaja in ker ni nadzora, je situacija še bolj kritična. Smatramo tudi, da novi predlog zakona ZSRT-1 s tako imenovano liberalno politiko prostega pretoka storitev ni dovolj usklajen s cilji nove strategije in trajnostnega razvoja:


 • ker ukinja in znižuje kriterije (pogoje) za izvajanje poklicev v turizmu kar je v nasprotju s cilji butičnosti in pričakovanji zahtevnega gosta. S doseganjem kakovosti je tudi potrošnik zaščiten. Predvideti ukrepe za doseganje in nadziranje (ohranjanje) dolgoročno kakovosti. NPK ni rešitev za kvaliteto, poklicna kvalifikacije ne more vedno zadovoljivo nadomestiti zahtevna usposabljanja in certificiranja za določene poklice

 • ne predvideva ukrepov, da bi prednost in boljše pogoje za delo imeli domači delavci, ki živimo v Sloveniji, s tem bi tudi spodbudili več krožnega gospodarstva znotraj države; domačin bolje promovira državo, izdelke, usmeri gosta še na drugo destinacijo v Sloveniji, gosti se večkrat vrnejo ravno zaradi priporočil domačinov

 • ne predvideva, da deregulacije in nenadziranje spodbujajo nelojalno konkurenco, sivo ekonomijo, neurejena delovna razmerja in prosti pretok delavcev iz tretjih držav. Posledice deregulacije turističnih vodnikov 2008 na Češkem so potrojena brezplačna vodenja, število delavcev iz tretjih držav je poraslo, so tudi pripravljeni delati po nižjih cenah (prilagamo komentar o deregulaciji Čeških kolegov).ZTVS je že večkrat predlagalo, da naj se na področju turističnih vodnikov za vso Slovenijo upoštevajo evropski standardi. Trenutno je v Sloveniji izobraževanje in certificiranje urejeno na državni in občinski ravni, vsak po svoje izobražuje, licencira, rezultati kakovosti so zelo različni. Novi predlog zakona ZSRT-1 ukinja vse pogoje za opravljanje dela turističnega vodnika, s čimer se ne strinjamo, kar pa ne pomeni, da se ne morejo upoštevati (implementirati) EU standardi (EN 13809:2003), ki nam dajejo možnost, da zaščitimo in ohranjamo naravno in kulturno dediščino tudi iz vidika turističnega vodenja. Standard (EN 15565:2008) za katerega se je Slovenija zavezala, da ga bo implementirala, omogoča kvalitetno izobraževanje turističnih vodnikov krovno in po makroregijah. V primeru standardizacije potrošnik točno ve, kaj lahko od storitve pričakuje. Kvaliteta je tisto, kar sodobni potrošnik pričakuje in kar lahko za vso Slovenijo na področju turističnega vodenja dosežemo s standardizacijo. Kvalitetna storitev je tudi glavni vzrok, zakaj EU ni deregulirala turističnega vodnika, ampak je odločitev prepustila vsaki članici EU posebej.


IZHODIŠČA UNWTO


Glede strategije slovenskega turizma, poudarjanja Slovenije kot butične destinacije, zelene, zdrave in aktivne, usmerjenosti v trajnostni razvoj, turizem in kulturni turizem, moramo opozoriti še na naslednje:

Če želimo upoštevati in ustvarjati vse zastavljene standarde se moramo vrniti k definiciji UNWTO, ki jasno opredeljuje kaj trajnostni razvoj je in kaj zagotavlja:


 • okoljski vidik – Čim bolj zmanjšati onesnaženost zraka, vode in zemlje ter količine odpadkov, ki jih ustvarjajo turistični ponudniki ter obiskovalci. Ohranjati in krepiti kakovost ter značilnost krajinske krajine, zavarovati in ohranjati naravna območja, habitate in prosto živeče rastline ter živali.

 • družbeni vidik – Ohranjati in izboljševati kakovost življenja v lokalnih skupnostih, spoštovati ter krepiti kulturno in zgodovinsko dediščino, tradicijo in raznolikost destinacije.

 • gospodarski vidik – Zagotoviti konkurenčnost in sposobnost preživetja turističnih destinacij in podjetij, da se bodo lahko še naprej razvijala in prinašala koristi na dolgi rok,

 • podnebni vidik- v zadnjem obdobju se zgornjim trem stebrom dodaja še vidik podnebnih sprememb,kjer je cilj zmanjšati vplive turizma na podnebje in povečati prilagajanje turizma podnebnim spremembam.

 • korporativni družbeno odgovorni vidik (corporate social responsibility, CSR) - Da je podjetje resnično »zeleno«, mora vključevati trajnostno usmerjeno odločanje na vseh ravneh organizacije.Iz izhodišč UNWTO-ja izhaja, da gredo v smer blaginje in postopne krepitve gospodarske rasti. Če želimo Slovenijo tržiti kot butično destinacijo, moramo ponujati tudi butične storitve, butične zgodbe in prezentirati našo deželo na turistom primeren in inovativen način.


Z predvideno DEREGULACIJO POKLICA TURISTIČNI VODNIK in NIŽANJEM NIVOJA USPOSOBLJENOSTI TURISTIČNIH DELAVCEV, predvsem TURISTIČNEGA VODNIKA na nivo poklicnega usposabljanja na CPU ali nivo NPK-ja, je več kakor NEPRIMERNO in gre v veliko škodo vsemu k čemur se usmerja nova strategija.


 • Butičnosti se ne dosega z in deregulacijo poklicev, nižanjem izobrazbenega nivoja in 'učenjem oz. pridobivanjem izkušenj na terenu'.

 • Prav tako ne z neupoštevanjem mnenj strokovnih združenj, mnenj strokovnjakov s področja turističnega izobraževanja, univerz, poznavalcev turistične stroke in drugih deležnikov pri ustvarjanju blagovne znamke destinacije.


ZSRT-1 turističnega vodnika briše iz registra subjekta gospodarske dejavnosti; čeprav je turistični vodnik:


 • ena izmed prvih oz. prva oseba s katero pride gost v kontakt , ko prispe na destinacijo.

 • turistični vodnik je predstavnik Slovenije kot potencialne butične, zelene in kulturne destinacije

 • turistični vodnik ustvarja zgodbe, navduši turista, da se v Sloveniji zadrži dlje od predvidenega oz. se vrača na destinacijo

 • turistični vodnik je interpret naravne in kulturne dediščine, kar zahteva visok nivo usposobljenosti in izobrazbe; na tej ravni se neposredno navezuje na strategijo vzpostavljanja novih centrov za interpretacijo dediščine, kakor je bilo omenjeno na posvetu

 • turistični vodnik je ambasador dežele


Za turistične vodnike Slovenije je nesprejemljivo, da se naš poklic nagiba v smer popolnega razvrednotenja oz. izbrisa iz registra poklicev in dejavnosti, ki ga predvideva nov ZSRT-1, ki je na nek način tudi osnova oz. bodoči zakonski nosilec nadaljnje strategije.


Razvrednotenje enega temeljnih nosilcev in promotorjev Slovenije kot trajnostne in butične destinacije je v popolnem nasprotju s pojmom trajnosti in butičnosti, zato tudi v okviru Strategije TR slovenskega turizma predlagamo:


 • da se turistični vodnik ohrani kot reguliran poklic in dejavnost;

 • se poklic turističnega vodnika strateško in zakonsko umesti kot perspektiven poklic, skladen s trajnostno strategijo gospodarskega razvoja, oz. z izhodišči UNWTO-ja;

 • se pri razvoju poklica upošteva evropske standarde, ki jasno opredeljujejo, kdo turistični vodnik je, skupaj s standardi ustreznega izobraževanja;

 • se turističnega vodnika vključi kot enega izmed pomembnih nosilcev razvoja slovenskega turizma in potencialnega nosilca trajostnega razvoja destinacije in njene butičnosti;

 • se poklic turističnega vodnika ustrezno zaščiti in nadzoruje na terenu;

 • se prepreči razprodaja slovenske naravne in kulturne dediščine ter tržni profiti slovenskega turističnega gospodarstva tujcem oz. odtekanje profita v tujino > (delo na črno, siva ekonomija, nelojalna konkurenca, odsotnost nadzora nad izvajanjem storitev…)


Ekipa ZTVS – pripravili: Borut Šraj, Nika Buda, Bojana ČampaOKTOBER 2017


MGRT sestanek z CPU v povezavi z NPK TV

Dne 03.10.2017 smo se udeležili sestanka na MGRT glede NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije) TURISTIČNI VODNIK.


Predstavnici ZTVS:

Bojana Čampa (UO), Mojca Pačnik (svetovalka UO),


član ZTVS, Gregor Majnik – je zastopal sindikat delavcev v gostinstvu in turizmu), udeležila se je sestanka tudi vodnica Mateja Kregar Gliha (WFTGA - Accredited Trainer).


Kakor je iz priloženega zapisnika razvidno, smo ponovno opozorili na EU standarde, ki jasno določajo, kaj je delo turističnega vodnika in kaj delo spremljevalca/vodje poti; prav tako EU standardi določajo tudi minimalne standarde izobraževanja za izobraževanje turističnih vodnikov.


Ponovno smo opozorili, da bi bila deregulacija turističnega vodnika v nasprotju s Strategijo Slovenskega turizma, ki poudarja butičnost, trajnostni razvoj in kulturni turizem. Namreč prav NPK (ki zajema le nivo pridobljenih znanj in izkušenj do V. stopnje izobrazbene ravni), butičnosti in trajnostnemu turizmu (http://www.zipiie.eu/slo/storitve/trajnostni_turizem/index.html) težko ustreza. Poleg tega je turistični vodnik AMBASADOR turistične DESTINACIJE – SLOVENIJE in ne kdorkoli.


Ravno trajnostni razvoj in butičnost (http://data.si/blog/2016/11/07/turizem-v-sloveniji-k-buticnemu-turizmu/), ki jo na STO in MGRT-ju tako poudarjajo mora zagotavljati reguliran in s strani države – zakonsko zaščiten poklic turističnega vodnika.


NPK je hipotetično 'by pass' v smeri deregulacije in posledično k razvrednotenju poklica turistični vodnik.

Zato smo s strani ZTVS poudarili, da bi NPK za TV vseboval tudi zahtevo obveznega izobraževanja in opravljanja državnega izpita ('licenca'), pri ustreznem organu, določenim s strani države -

( to zdaj opravlja GZS, Turistično gostinska zbornica, ki podeljuje licence za TV in TS).

Prav tako smo opozorili na dejstvo, da delo in zahtevnost opravljanja poklica turistični vodnik presega nivo V. stopnje izobrazbe, da bi bilo potrebno razširiti število ur izobraževanja za TV (skladno z EU standardi – predvideno nekje do 600 ur) in posledično tudi ustrezno zakonsko zaščititi naš poklic.


Opozorili smo tudi na specifična dela in naloge , ki jih opravlja turistični vodnik in tiste, ki jih opravlja spremljevalec/vodja poti.


Turistični vodniki, ki jih najemajo naše agencije (kot svoje predstavnike) za potovanje v tujino opravljajo delo tako TV (s pridobljenimi POD-i) kot delo spremljevalcev/vodij poti, torej dvojno delo.

Prav tako SLO TV velikokrat tudi doma opravlja obe dejavnosti.

Zato so se pojavili tudi predlogi, da se skladno z EU standardi opredeli tudi delo spremljevalca/vodje poti.


Več najdete na internih straneh FORUM pod rubriko ZSRT-1
NOVEMBER 2017


DOPOLNITVE in OSVEŽITVE KODEKSA TURISTIČNIH VODNIKOV in SPREMLJEVALCEV – VODIJ POTI, skladno z Evropskimi standardi. Člene obstoječega ZSRT-2004 se pusti (zamenjani bodo po sprejemu novega ZSRT-1)


Od januarja 2018, je prenovljen KODEKS na vpogled na internih straneh ZTVS – FORUM, pod rubriko Obvestilo članom.


DECEMBER 2017


TRENDI SPREMINJAJOČIH KOMPETENC V TURIZMU

DOBA Fakulteta, Maribor (okrogla miza)


1) Razprava o kadrih v turizmu, katere kompetence morajo imeti zaposleni v turizmu ter o strateškem in operativnem upravljanju destinacij.

Slovenija je že postala prepoznavna turistična destinacija. Podiramo rekorde, a imamo tudi nekaj težav. Vse kaže, da se bo dinamika povečevanja turistov v Sloveniji, tako kot v svetu, nadaljevala tudi v prihodnjih letih.

Kje so naši skriti potenciali in kako se bomo lotili izzivov, je zapisano v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Ključne poudarke strategije je predstavila osrednja gostja okrogle mize, državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo gospa Eva Štravs Podlogar.


2) Ali je v Sloveniji preveč ali premalo turistov in kako se pripraviti na njihove prihode?

Namen okrogle mize je bil spodbuditi razpravo o skrbi za zaposlene in o razvoju kadrov v turizmu – katera znanja in kompetence potrebujemo v turizmu in kje so razlogi, da imamo kadrov premalo. Izmenjava izkušenj o strateškem in operativnem upravljanju destinacij in o pomenu učinkovitega menedžmenta na področju turizma.

Okroglo mizo so soustvarjali:

 • Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;

 • Urška Marentič, namestnica direktorja, Center RS za poklicno izobraževanje

 • Gregor Jamnik, direktor, Hotel Slon Ljubljana;

 • Vesna Horvat, namestnica direktorice, Zavod za turizem Maribor;

 • dr. Andrej Raspor, visokošolski učitelj, DOBA Fakulteta Maribor.

Okroglo mizo je vodila Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA Fakultete


POROČILO objavljeno na internih straneh FORUM pod rubriko Drugi dogodki.


DECEMBERSKO DRUŽABNO SREČANJE VODNIKOV ZTVS


Združenje turističnih vodnikov Slovenije vas vabi, da se nam pridružite pri veselem srečanju, ki bo potekalo v sredo 13. decembra 2017 ob 18.30 uri v Ljubljani.

To bo tudi priložnost, da se ozremo na naše delo v tem letu in pričnemo z načrtovanjem aktivnosti za naslednje leto, ki ga bo zagotovo zaznamovalo tudi praznovanje obletnice 30-ih let obstoja našega združenja.


Program je sestavljen iz večih delov. V prvem delu nas bo nagovoril predsednik združenja, nato sledijo kratka predstavitev aktivnosti na področju izobraževanja in izletov za naslednje leto. V drugem delu bomo pod vodstvom Zefa Berišaja zakorakali v edinstveno team building doživetje. Zef Berišaj je namreč že 5 let vodja projekta Fuskabo - mladinski in socialni cirkus. Na zabaven in inovativen način nam bo predstavil sodobni cirkus kot alternativo trenutni vzgoji in kot odgovor na nove oblike socializacije. Delavnica bo prilagojena udeležencem, interaktivna in usmerjena v to, da se bomo imeli lepo in se zabavali. V tretjem delu sledi sproščeno druženje ob prigrizku in toplem napitku, po dogovoru se lahko druženje nadaljuje z odhodom do centra mesta (10m peš) in uživanjem v praznični atmosferi.


Pripravili:

Bojana Čampa, Nika Buda, Jure Podobnik, Alenka Pavlica, Borut Šraj, Nika Buda


Objave v medijih
Arhiv
Sledi nam
 • Facebook Basic Square
bottom of page