top of page

Poročilo dela ZTVS za 2017


POROČILO DELA ZA LETO 2017JANUAR 2017


AKTIVNOSTI DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE PRIPOMB IN PREDLOGOV K ZSRT-1


Vsi dokumenti sodostopni na naši spletni strani ZTVS v novinarske središču

http://www.slovenija-vodniki.si/novinarsko-sredisce in internih straneh - FORUM pod rubriko ZSRT-1.


Dokumente so pripravili: Mojca Pačnik, Nika Maca Buda, Bojana Čampa, Diana Ternav, Mateja Kregar Gliha, Andreja Grablovic, Gregor Majnik in Jure Podobnik.


Sodelovali so: Dunja Bohorič, Evelin Bizjak, Gregor Zupan, Borut Šraj, Tatjana Krulc Logar in Martin Leljak.


Združenje turističnih vodnikov Slovenije se zavzema za reguliranega turističnega vodnika. Turistični vodnik je pomemben ambasador države in nepogrešljiv interpret naše dediščine, ki je zavezan destinaciji in odgovoren za svoje delo neposredno državi.

Turistični vodnik je oseba, ki ustvarja zgodbe in pričara turistu nepozabna doživetja dežele z znanjem in prijaznostjo v smislu reka 'Turizem smo ljudje'.

Zavzemamo se za visok nivo razvoja kulturnega, butičnega in trajnostnega turizma, k čemur stremi tudi nova strategija razvoja slovenskega turističnega gospodarstva. Visoko usposobljen in izobražen kader, ki pristopa k turističnemu produktu z zanosom in znanjem je nepogrešljiv člen uspešnega razvoja trajnostnega gospodarstva in trženja Slovenije na svetovnem turističnem zemljevidu.


Imeli smo tudi številne sestanke na različnih ministrstvih in v državnem zboru.KOMENTAR NOVEGA ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA ZSRT-1