Poročilo dela ZTVS za 2017


POROČILO DELA ZA LETO 2017JANUAR 2017


AKTIVNOSTI DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE PRIPOMB IN PREDLOGOV K ZSRT-1


Vsi dokumenti sodostopni na naši spletni strani ZTVS v novinarske središču

http://www.slovenija-vodniki.si/novinarsko-sredisce in internih straneh - FORUM pod rubriko ZSRT-1.


Dokumente so pripravili: Mojca Pačnik, Nika Maca Buda, Bojana Čampa, Diana Ternav, Mateja Kregar Gliha, Andreja Grablovic, Gregor Majnik in Jure Podobnik.


Sodelovali so: Dunja Bohorič, Evelin Bizjak, Gregor Zupan, Borut Šraj, Tatjana Krulc Logar in Martin Leljak.


Združenje turističnih vodnikov Slovenije se zavzema za reguliranega turističnega vodnika. Turistični vodnik je pomemben ambasador države in nepogrešljiv interpret naše dediščine, ki je zavezan destinaciji in odgovoren za svoje delo neposredno državi.

Turistični vodnik je oseba, ki ustvarja zgodbe in pričara turistu nepozabna doživetja dežele z znanjem in prijaznostjo v smislu reka 'Turizem smo ljudje'.

Zavzemamo se za visok nivo razvoja kulturnega, butičnega in trajnostnega turizma, k čemur stremi tudi nova strategija razvoja slovenskega turističnega gospodarstva. Visoko usposobljen in izobražen kader, ki pristopa k turističnemu produktu z zanosom in znanjem je nepogrešljiv člen uspešnega razvoja trajnostnega gospodarstva in trženja Slovenije na svetovnem turističnem zemljevidu.


Imeli smo tudi številne sestanke na različnih ministrstvih in v državnem zboru.KOMENTAR NOVEGA ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA ZSRT-1


RAZLOGI ZA REGULACIJO POKLICA TURISTIČNI VODNIK:


 • Novi predlog Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) ne implementira Evropskih standardov: EN 13809:2003, kjer je točno določeno in opredeljeno, kdo je Turistični vodnik in kdo je Vodja poti / Spremljevalec. Problem pri zakonodajalcu je, da ne loči med turističnim vodnikom in vodjem poti – spremljevalcem.

Turistični vodnik (Tourist Guide) je oseba, ki v izbranem (vnaprej dogovorjenem) jeziku obiskovalcev interpretira kulturno in naravno dediščino določenega kraja ali območja, za katerega ima pridobljena specifična znanja kraja in okolja, ki so potrjena oz. izdana s strani pristojnega organa.

Vodja poti – spremljevalec (Tour Manager – Tour Escort) je oseba, ki vodi in nadzira potovanje v imenu organizatorja potovanja in zagotavlja, da se program izvaja kot je opisano v ponudbi in kot je bilo prodano potniku. Turistični vodja poti obiskovalcem nudi praktične informacije obiskanega področja, opravlja organizacijske in tehnične storitve za udeležence turističnih aranžmajev od začetka potovanja do cilja in vrnitve.


 • Znotraj zakona je pomembno zagotavljati vsaj osnovne standarde Izobraževanja turističnih vodnikov, ki jih opredeljuje standard EN 15565:2008.


 • Reguliran poklic turističnega vodnika je skladen z usmeritvijo Slovenije k trajnostnemu razvoju, butičnemu turizmu in trajnostnemu turizmu, kar je zapisano tudi v usmeritvi Strategije razvoja Slovenskega turizma, skupaj s poudarjanjem razvoja kulturnega turizma in osebnega doživljanja destinacije.


 • Aplikacije (digitalni mediji) so lahko le pripomoček za osnovno informiranje, nikakor pa ne morejo zadovoljiti trenda butičnega turizma, željo po neposredni izkušnji in doživljanju destinacije. Aplikacija enostavno ne more nadomestiti kvalitetnega turističnega vodnika in pristnega stika z Deželo.

 • Turistični vodnik je odgovoren destinaciji, torej neposredno Državi. Na trgu nastopa kot samostojna pravna oseba (s.p., d.o.o … ipd.), izdaja račune in plačuje davčne obveznosti od svoje dejavnosti. Naročnik storitve turističnega vodenja je lahko fizična ali pravna oseba; posameznik ali skupina posameznikov, različne ustanove, organizacije, institucije, organizatorji potovanj / turistične agencije… ipd.


 • Turistični vodnik (ustrezno izobražen, šolan in usposobljen) je eden ključnih interpretov dediščine, zato mora ostati reguliran in obvezno usposobljen za opravljanje dejavnosti (licenca / državni izpit). Neizobražen in nešolan kader ni primeren za delo v turizmu in interpretacijo dediščine.


 • Turistični vodnik, ko prestopi mejo Slovenije, postane vodja poti / spremljevalec. Le v primeru, da v tujini dokaže svojo usposobljenost za turističnega vodnika (licenco) – lahko nastopa v vlogi vodnika. Pri vodenju slovenskih skupin v tujino, na ta način opravlja dvojno delo: turističnega vodnika in vodje poti - spremljevalca, kar je izjemno zahtevno, saj to terja predhodno znanje, izkušnje, ustrezno izobrazbo in usposabljanje. – Turistični vodnik, če spremlja skupino gostov po Sloveniji, ravno tako lahko nastopa v obeh vlogah.


 • Z deregulacijo poklica, to kažejo učinki raziskav na evropskem in svetovnem trgu, ne bomo uspeli izboljšati položaja slovenskega turizma, dvigniti kvalitete storitev in zaščititi potrošnika ter obvarovati življenja potnikov.


 • Poklicna kvalifikacije ne dosega zahtevnosti statusa turističnega vodnika, katerega izobraževanje terja dolgotrajnejši in kompleksnejši proces usposabljanja in po zahtevnosti presega nivo poklicnih šolanj in izobraževanj.


 • Želimo zaščito domačega vodnika. V Sloveniji že danes lahko vodi vsakdo. Potreben bi bil nadzor in kontrola nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja.


KJE PA VAS ČEVELJ ŽULI? – VAL 202

Deregulacija: Je lahko turistični vodnik prav vsak?

Sodelovalo je tudi Združenje, zastopal nas je predsednik Jure Podobnik

Povezava: http://4d.rtvslo.si/arhiv/kje-pa-vas-cevelj-zuli/174449865


ZAŽIVELA JE NOVA SPLETNA STRAN ZTVSUREJANJE CORIS ZAVAROVANJ


UREJANJE ČLANARIN ZA ČLANSTVO ZTVS
FEBRUAR 2017


SEJEM NATOUR ALPE ADRIA


 1. Izvedli smo vodenja po sejmu, v katerih smo šolskim skupinam predstavili sejem in turistično panogo. Novost letošnjih vodenj je bila, da smo jim predstavili tudi poklica turistični vodnik in vodja poti.

 2. Obiskali so nas vodniški kolegi iz tujine, s katerimi smo navezali stike in se dogovorili, da nam posredujejo informacije o tem, kako je vodniški poklic zakonsko urejen v njihovi državi.

 3. Novi zakon ZSRT-1 je bil najbolj pogosta tema pogovorov na našem razstavnem prostoru.

 4. Obiskali so nas tudi nekateri predstavniki naših partnerjev: Marche, Kartografija...

 5. Izpeljali smo uspešno okroglo mizo Smo turizem ljudje?, poročilo je v nadaljevanju. V okviru dogodkov smo izvedli dve izobraževanji: Dediščina kot turistični produkt s primerom dobre prakse Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine in Oblikovanje cene vodniških storitev in sklepanje pogodb. V okviru dogodkov smo predstavili mednarodne organizacije, v katere bi se ZTVS lahko vključil. V vodstvu najbolj razmišljamo o vključitvi v WTFGA. Seveda mora potrditev članstva izglasovati zbor članov.

 6. Predstavili smo delo skupine za pripravo pripomb k novemu ZSRT-1, Dokumente s stališči najdete v novinarskem središču spletne strani ZSRT.

 7. Izpeljali smo redni letni zbor članov. Sprejeti – potrjeni, z nekaterimi popravki, so bili naslednji dokumenti: Poročilo o delu, Finančno poročilo, Predlog novega statuta

 8. Izvoljeno je bilo novo vodstvo. Sestavo vodstva si oglejte na spodnji povezavi http://www.slovenija-vodniki.si/vodstvoOKROGLA MIZA: SMO TURIZEM LJUDJE, sejem Natour AA – 2017


Tako kot vsako leto, je tudi letos Združenje turističnih vodnikov Slovenije, v okviru letošnjega sejma Natour Alpe Adria, ki je potekal od 1.- 4. februarja 2017, organiziralo okroglo mizo na eno od aktualni tem, povezanih s turizmom. V letošnjem letu smo se vprašali če smo turizem res ljudje, ali pa nas lahko enakovredno zamenja tehnologija, splet, slabo ali neustrezno izobražen kader… Seveda smo se vodniki odločili za organizacijo omenjene okrogle mize zaradi namere deregulacije vodniškega poklica v predlogu novega ZSRT-1, vendar se na njej nismo omejevali le na nas, saj smo vodniki le del turističnega produkta in opravljamo enega izmed poklicev v turizmu, ki ga vlada želi po novem zakonu (ZSRT-1) deregulirati. Na okrogli mizi smo se osredotočili na vse turistične delavce, na njihov pomen kot ambasadorje države in kot pomembne predstavnike Slovenije. V pogovoru Okrogle mize smo poudarili pomen izobrazbe - usposobljenosti in ustreznega šolanja turističnega delavca, saj smo običajno prvi stik gosta z destinacijo. Sem spadajo vsi turistični delavci: natakarji, receptorji, turistični spremljevalci in seveda vodniki, kot interpretatorji domačega okolja, kulturne in zgodovinske dediščine.

Debata je tekla o tem, ali je slabo izobražen turistični delavec lahko dober predstavnik turistične destinacije. Dejstvo, da država deregulira poklice v turizmu je v nasprotju z gospodarsko strategijo trajnostnega razvoja turizma v Sloveniji. Močno smo izpostavili vprašanje padca kvalitete, ki ga po mnenju vodnikov deregulacija prinaša in predvsem ali je trg brez regulatorjev res sposoben dvignit kvaliteto storitev, kot trdi zakonodajalec. Pokomentirali smo tudi izsledke raziskav o vplivu deregulacije v gostinstvu. K pogovoru smo povabili predstavnike glavnih dejavnosti, ki sestavljajo celovit turistični produkt. Naši sogovorniki so bili:


Franc Jezeršek, ustanovitelj in lastnik podjetja Jezeršek d.o.o.

Franc Jezeršek je podjetniško pot začel pred več kot tremi desetletji. Zgradil je Hišo kulinarike Jezeršek, prvi objekt v državi, ki je bil namensko zgrajen za potrebe catering dejavnosti, s katero je v Sloveniji oral ledino. Na Zgornjem Brniku je ustvaril mogočen gostinski kompleks Dvor Jezeršek. Ustanovil je Kulinarično središče Okusiti Slovenijo. Na ta način širi zavest o slovenski kulinariki in izobražuje svoje kadre, goste in druge ponudnike jedi in pijač. Je eden od pobudnikov projekta Gostilna Slovenija. Zelo pomembna je tudi Akademija Jezeršek, ki skrbi za izobraževanje na področju kulinarike.


Matija Koren, ustanovitelj in lastnik podjetja Koren Sports

Podjetje Koren Sports je vodilna slovenska agencija za organizacijo in izvedbo športnih avantur, ki v slovenski prostor že več kot 20 let razveseljuje in bogati z inovativnimi turističnimi produkti. Specializirano je na področju športnega turizma, organiziranju in izvajanju športnih programov, aktivnih počitnic in na uvajanju t.i. "Experiental Learning" metode. Pohvalijo se lahko tudi z izgradnjo prvega Adrenalinskega parka v Sloveniji.


Iztok Bončina, dolgoletni vodnik, nekdanji predsednik ZTVS, predsednik Društva popotnih fotografov in fotoreporterjev

Dolgoletni turistični vodnik (od leta 1986), vodi predvsem daljša potovanja po vsem svetu in angleško govoreče goste po Sloveniji. Bil je med ustanovitelji Društva turističnih vodnikov Slovenije leta 1988 in 7 let njegov predsednik. Trinajst let član izpitne komisije za vodniške licence pri GZS, aktivno se ukvarja z izobraževanjem turističnih vodnikov in lokalnih turističnih vodnikov (od leta 1989 do danes je organiziral in vodil nekaj manj kot 200 izobraževalnih tečajev po vsej Sloveniji). Trenutno zaključuje doktorat na temo vesoljskega turizma na Turistici v Portorožu. Je tudi predsednik Društva popotnih fotografov in fotoreporterjev.


Ljudmila Sinkovič, UP Fakulteta za turistične študije-Turistica, Portorož

Ljudmila Sinkovič je članica Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino na UP FTŠ – Turistica, koordinatorka študijskega programa Kulturni turizem, študijskega programa Mediacija v turizmu in članica senata fakultete.


Mojca Krašovec, direktorica hotelov Sava turizem d.d. na Bledu

Mojca Krašovec je poklicu diplomirani inženir agronomije, vendar je večino svoje 32-letne delovne dobe posvetila turizmu. Ima 27 let delovnih izkušenj na različnih vodilnih delovnih mestih – od vodenja turističnih agencij, hotelov do vodilnih položajev v največjih slovenskih turističnih podjetjih kot sta HIT d.d. in Sava turizem d.d.. Na Bledu je zaposlena od leta 2011, najprej je bila direktorica hotela Golf, zadnja tri leta pa kot izvršna direktorica vodi vse hotele, kamp in restavracije družbe Sava turizem na Bledu.


Debata je bila izjemno konstruktivna in zanimiva, komentarji gostov pa so imeli eno skupno točko in sicer, da človeka, njegove prijaznosti in njegove topline ne more zamenjati nihče. Debata je izpostavila, da neusposobljen kader ne more kvalitetno opravljati storitve in da se nivoja kvalitete ne more prepustiti izključno tržnim mehanizmom. Poti do usposobljenosti so različne. To ni samo formalna izobrazba. Je ena od možnosti, vendar še zdaleč ne edina. Pomembne so kompetence, ki jih zaposleni ima. Zagotovo je izjemno pomembna sama osebnost, občutek za delo z ljudmi in motiviranost. In tudi vsakdo ni za turizem. So določene lastnosti, ki jih človek ima, ali pa jih nima in določenih lastnosti se človek ne more priučiti. Izjemno pomemben je tudi odnos vodji do zaposlenih, sposobnost motiviranja in spodbuda za vseživljenjsko učenje. Predvsem pa stimulativno in varno delovno okolje, ki omogoča razvoj človeka. Samo zadovoljen delavec lahko razvija svoje kvalitete.


Vsi so se strinjali, da je tehnologija pomembna, da olajša poslovanje in da jo je potrebno sprejeti, jo izkoristiti, nikoli pa ne bo mogla nadomestiti človeka. Ko tehnologija odpove, je človek tisti, ki bo sposoben reševati probleme, ki bo lahko ponudil občutek varnosti in dal človeku vedeti, da ni ostal sam. Predvsem pa je človek tisti, ki lahko obiskovalcu prenese dušo okolja, ki ga je obiskal, mu nadgradi okolje, v katerem se je znašel, mu pomaga destinacijo doživeti polno v vseh odtenkih. Tudi hrana ima bolj poln okus, če jo je z občutkom pripravil usposobljen kuhar, če v njej uživa v pristnem okolju, s pravo razlago in kvalitetno postrežbo.


Se pravi, če povzamemo: Turizem smo ljudje!POSVET OB PREDLOGU DEREGULACIJE POKLICEV TURISTIČNI VODNIK IN TURISTIČNI SPREMLJEVALEC TER O NJIHOVEM USPOSABLJANJU

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled


Kot nosilec usposabljanja za turistične vodnike v regiji in zaradi predlaganih sprememb Zakona o turizmu, ki predvideva deregulacijo poklicev turistični vodnik in turistični spremljevalec, smo se na VSŠGT Bled odločili za pripravo strokovnega posveta. Na njem bomo izmenjali mnenja o predlogih sprememb zakona in ugotavljali kaj alpska regija najbolj potrebuje s področja turističnega vodenja in animacije ter kako izboljšati usposabljanje v ta namen. Program posveta sestavljata dva panela, v katerih bodo uvodoma podana ključna izhodišča, sledila pa bo vodena diskusija. V prvem delu bo državna sekretarka na MGRT, Eva Štravs Podlogar, predstavila predlog spremembe zakona o turizmu, predstavniki turističnih agencij, kluba turističnih vodnikov in javnega zavoda za turizem Ljubljana pa bodo podali svoja stališča o predvidenih spremembah. V drugem delu se bomo s predstavniki turističnih akterjev v regiji najprej pogovarjali o trenutnih razmerah ter potrebah v turističnem vodenju, nadaljevali pa z diskusijo o razvoju usposabljanja lokalnih turističnih vodnikov. Na tej osnovi bo VSŠGT Bled pristopila k posodobitvi programa usposabljanja za turističnega vodnika.JAVNA DEBATA O TURIZMU V LJUBLJANI – Kavarna Union


"Za Ljubljano je še eno turistično uspešno leto. Dinamika rasti na tem področju je izjemna, kar prinaša številne izzive in odpira mnoga vprašanja."

Socialni demokrati Ljubljana pripravljamo prostor za javno debato o turizmu v Ljubljani in vplivih turizma na lokalno okolje, ki bo v torek, 14. februarja, ob 18.30 uri v Kavarni Union. Cilj debate je javno odpreti razpravo o prihodnosti in razvoju turistične destinacije Ljubljana ter vplivih turizma na lokalno okolje in prebivalstvo. Ker v Ljubljani velja prepričanje, da je turizem javna dobrina, bomo razpravo osnovali na vlogi lokalne skupnosti in javnega sektorja. Temu izhodišču bomo dodali poglede iz poslovno-gospodarskega in strokovno-akademskega okolja. Ponujena vsebina bo odprla prostor za razpravo o morebitnih dilemah ter vprašanjih. Na debati so sodelovali: - mag. Petra Stušek, direktorica Javnega zavoda Turizem Ljubljana; - Matjaž Nemec, poslanec v Državnem zboru in pobudnik zakonske ureditve Airbnb; - dr. Tanja Mihalič, koordinatorica magistrskega programa Turizem na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in EF vodja programa Erasmus Mundus European Master in Tourism Management; - Drago Bulc, predsednik FIJET Slovenija - Društva turističnih novinarjev Slovenije; - Tomislav Čeh, generalni direktor družbe Union hoteli. Javno debato bo vodil mag. Marko Koprivc, predsednik SD Ljubljana in član Sveta Javnega zavoda Turizem, Ljubljana.


POROČILO


Govorniki so kot pomembne faktorje uspešnosti turizma in pomanjkljivosti poudarjali vse to, kar smo že mi (naša delovna skupina) uvrstili v naše predloge:


- kakovost storitev

- izobraženost kadrov, ki delajo v turizmu

- potrebno je navdušit ljudi, ki delajo v turizmu z dobrim plačilom

- problem deregulacije v gostinstvu

- kakšnih turistov želimo- butični turizem/nišni turizem

- razvoj regij (povečat nočitve in turiste usmerit na lokacije izven mest...- v tem primeru je bila poudarjena tema Ljubljana)

- promocija lokalnih društev/izdelkov...

- pripovedovati moramo zgodbe- Kakšna je slovenska?

- potrebno je dati "vsebino" turizmu in jo "pravilno " predstavit: Green country-

- država je nesposobna pobrat davke... (na temo RBNB in ostalega)

- turizme ima multiplikacijske učinke


Za repliko sem se javila tudi jaz. Bila sem ena od štirih replik. Prosila sem za podporo v prizadevanjih vodnikov za regulacijo dejavnosti. Nisem izpostavljala nikogar samo, da se je več društev, vodniških organizacij združilo v skupnih prizadevanjih. Odgovor je bil pozitiven. Prisotni sta bili tudi dve predstavnici KPTVS.


SD se nagiba na našo stran, pomembno pa je da predstavimo to poslanski skupini. Podpredsednik državnega zbora Matjaž Nemec je rekel, da ni problema za sestanek, vendar da je splošna tema deregulacija vsega...in da moramo imeti dobre argumente. Sicer se SD nagiba na našo stran. Poudaril je, da naj organiziramo sestanek pri vseh poslanskih skupinah in predvsem je pomembno prepričati desnico.SVETOVNI DAN TURISTIČNIH VODNIKOV