top of page

2018 – PET NAJODMEVNEJŠIH DOSEŽKOV

Bilo je dejavno, delovno, polno elana.

 1. Obeležili smo 30-letnico ustanovitve našega Združenja z izdajo Brošure (tekstovno gradivo pripravili: Bojana Čampa, Nika Buda, Gregor Zupan, Borut Šraj)

 1. V času sejma Natour Alpe-Adria 2018 smo 1. 2. 2018 organizirali (Jure Podobnik in Bojana Čampa) okroglo mizo: Pomen in vloga turističnega vodnika v gospodarstvu in promociji destinacije – 30 let ZTVS Gostje omizja:

 • Ga. Magdalena Tovornik, Slovenska nacionalna komisija za Unesco

 • G. Iztok Altbauer, direktor SSNZ

 • Ga. Cveta Potočnik, generalna sekretarka, Združenja turističnih novinarjev Slovenije

 • G. Gojko Zupan, umetnostni zgodovinar, Ministrstvo za Kulturo RS

 • G. Borut Šraj, senior, lastnik TA in član Lions Club, Ljubljana

 1. 15. februarja 2018 je bil v Državnem zboru RS sprejet Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), pri pripravi katerega (predvsem VI. Poglavja o turističnem vodenju) je ZTVS aktivno sodeloval ves čas zakonodajnega postopka. Čeprav nismo uspeli z vsemi svojimi zakonskimi predlogi, si upravičeno lahko pripišemo zasluge za pozitivne določbe v zvezi z organizacijo in regulacijo turističnega vodenja v RS, ki so v ZSRT-1. (Priznanje Zakonodajni skupini ZTVS!)

 2. Medijsko smo bili opazni med drugim tudi 15. 6. 2018ko sta naša člana Jure Podobnik (predsednik združenja) inBorut Šraj v oddaji Dobro jutro pojasnjevala

 3. Aktivno smo sodelovali pri številnih za slovenski turizem pomembnih dogodkih:

 • Na sejmu Natour Alpre Adria 2018 (31. 01. 2018 – 3. 02. 2018)

 • Pri RAZPRAVI O NADALJNJEM RAZVOJU TURIZMA V SLOVENIJI (19.04.2018)

 • Na posvetu o uresničevanju ZSRT-1 pri TIRS (tržni inšpektorat RS 10. 05. 2018)

 • Pri ustanavljanju Sindikata prekarnih delavcev

 • ITD

Januar 2019

Objave v medijih
Arhiv
Sledi nam
 • Facebook Basic Square
bottom of page