Združenje turističnih vodnikov je v letu 2018 praznovalo 30 let obstoja in delovanja.Vse kar vas zanima o razvoju organizacije, njene zgodovine, o značilnostih poklica turističnega vodnika in vodje poti (spremljevalca), o položaju na trgu dela, kakovosti in zaščiti si preberite v brošuri ZTVS 30 LET.

Prihajajoči dogodki

Novice

Please reload

Novosti pri izvajanju turističnega vodenja v RS

06/06/2018

1/5
Please reload

Legenda:  izobraževanja    izleti     ostali dogodki

Kaj pravijo ...

Nika Maca Buda

Izvajanje zakona ZSRT-1 v praksi, »normalni« pogoji za delo, poenotena standardizacija na nacionalni in lokalni ravni bi prispevali k kvaliteti turističnega vodenja ter prepoznavnosti le-tega kot »produkta« z dodano vrednostjo in dostojno ceno. Prekarna oblika samozaposlovanja, nizko plačano delo je postala stalnica za mnoge, ki delajo v turizmu, tudi za turistične vodnike, zato smo se v letu 2017 povezali s sindikatom Prekarcev. Želimo si alternativ v delovnopravni zakonodaji ter pospešen nadzor, da se omeji prekarno delo.

Mojca Pačnik

V združenju se zavzemamo za čimprejšnjo vzpostavitev nadzora na terenu. Po zakonu morajo skupine izven držav članic EU najemati domače turistične vodnike. Tako za slovenske kot tuje državljane, ki na ozemlju Slovenije opravljajo dejavnost turističnega vodenja velja, da za to potrebujejo opravljen preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti. Brez le-tega pomeni opravljanje turističnega vodenja delo na črno ter nelojalno konkurenco, kar je po ZSRT-1 ter ZPDZC-1 kaznivo. Prav tako je kaznivo oglaševanje dela na črno.

Bojana Čampa

V Združenju turističnih vodnikov smo veseli, da ostaja naš poklic znotraj novega ZSRT-1 reguliran. Deloma je zakonodajalec upošteval naše pripombe, vendar bo potrebno še veliko doreči glede izobraževanja in pravilnega vrednotenja kvalitetno opravljenih storitev, ter nadzora in kontrole na terenu. Prizadevali si bomo biti aktiven dejavnik pri izvajanju nove Strategije slovenskega turizma in se mednarodno povezovati s sorodnimi organizacijami, ter več časa posvečati nadaljnjim izobraževanjem in strokovnim ekskurzijam.

Pišite nam

PARTNERJI

ZDRUŽENJE TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE,

Alešovčeva 10, 1000 Ljubljana