Vodstvo / Management

Predsednica / President

Dunja Olga Bohorič

 

E: dbohoric@gmail.com

M: +386 41 668 938

Poslovna sekretarka / Business Secretary

Alenka Pavlica

Tajništvo

 

E: alenka.pavlica@gmail.com

E: info@slovenija-vodniki.si

E: ztvs.tajnistvo@gmail.com 

M: +386 40 395 361

Upravni odbor / Management Board

Članica Upravnega odbora / Management Board Member

Bojana Čampa

Spletni mediji, lobiranje

 

E: upravniodbor.ztvs@gmail.com

E: bojana.campa@siol.net

M: +386 31 394 050

Članica Upravnega odbora / Management Board Member

Mojca Pačnik

Mednarodna sodelovanja

 

E: mojca.pacnik@yahoo.com

M: +386 40 808 040

Član Upravnega odbora / Management Board Member

Borut Šraj

Mednarodna sodelovanja

 

E: borut@okarina.si 

M: +386 41 336 323

Svetovalka Upravnega odbora / Consultant of the Management Board

Nika Maca Buda

Lokalno turistično vodenje

 

E: nika.budat@touras.si 

M: +386 41 947 447

Svetovalec Upravnega odbora / Consultant of the Management Board

Gregor Zupan

 

E: gregor.zupan64@gmail.com

M: +386 70 787 110

Častno razsodišče / Court of Honour

Predsednik častnega razsodišča / Member of the Court of Honour

Frenk Merjasec

 

E: merjasec@gmail.com

M: + 386 40 206 367

Članica Častnega razsodišča / Member of the Court of Honour

Kriya Šraj

 

E: kriya@okarina.si

M: +386 40 888 599

Član Častnega razsodišča / Member of the Court of Honour

Aleksandar Maunaga

 

E: aleks.maunaga@gmail.com

M: + 386 41 390 530

Nadzorni odbor / Supervisory Board

Predsednik Nadzornega odbora / President of the Supervisory Board

Uroš Ule

 

E: uros.ule@gmail.com

M: +386 51 321 355

Član Nadzornega odbora / Member of the Supervisory Board

Gregor Majnik

 

E: gregor.tv0021@gmail.com

M: +386 41 838 202

Članica Nadzornega odbora / Member of the Supervisory Board

Majda Tratnik

 

E: majda.tratnik@siol.net

M: +386 40 991 740

PARTNERJI

ZDRUŽENJE TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE,

Alešovčeva 10, 1000 Ljubljana