Vodstvo / Management

dunja-bohorič_a.jpg

Predsednica / President

Dunja Olga Bohorič

 

E: predsednik@slovenija-vodniki.si

M: +386 41 668 938

Jaz 2 (2).jpg

Poslovna sekretarka / Business Secretary

Alenka Pavlica

Tajništvo

 

E: ztvs.tajnistvo@gmail.com

E: info@slovenija-vodniki.si

E: alenka.pavlica@gmail.com

 

M: +386 40 395 361

Upravni odbor / Management Board

prazna.jpg

Članica Upravnega odbora / Management Board Member

Tina Hrast

 lobiranje

 

E: upravniodbor.ztvs@gmail.com

E: tina

M: +386 

Martina (2).jpg

Članica Upravnega odbora / Management Board Member

Martina Orehek

Zakonodaja, lobiranje

 

E: martina.orehek@gmail.com

M: +386 41 320 547

prazna.jpg

Član Upravnega odbora / Management Board Member

Valentina  Kobal

Spletna stran, socialna omrežja

E: 

M: +386 

Tenko (4).jfif

Član Upravnega odbora / Management Board Member

Nina Tenko

 

E: nina. tenko@gmail.com

M: +386 51 605 178

prazna.jpg

Član Upravnega odbora / Management Board Member

Bruno Oberžan

 

E: 

M: +386 

Častno razsodišče / Court of Honour

Predsednik častnega razsodišča / Member of the Court of Honour

Frenk Merjasec

 

E: merjasec@gmail.com

M: + 386 40 206 367

prazna.jpg

Članica Častnega razsodišča / Member of the Court of Honour

Cvetka Sarič Milisavljević

 

E: milisavljevic@siol.net

M: +386 41 350 499

Član Častnega razsodišča / Member of the Court of Honour

Aleksandar Maunaga

 

E: aleks.maunaga@gmail.com

M: + 386 41 390 530

Nadzorni odbor / Supervisory Board

prazna.jpg

Predsednik Nadzornega odbora / President of the Supervisory Board

 

E: 

M: +386 

gregor-majnik_a.jpg

Član Nadzornega odbora / Member of the Supervisory Board

Gregor Majnik

 

E: gregor.tv0021@gmail.com

M: +386 41 838 202

prazna.jpg

Članica Nadzornega odbora / Member of the Supervisory Board

Greta

 

E: 

M: