PARTNERJI

ZDRUŽENJE TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE,

Alešovčeva 10, 1000 Ljubljana

M: + 386 40 153 223

info@slovenija-vodniki.si

Vodstvo / Management

Predsednik / President

Jure Podobnik

 

E: predsednik@slovenija-vodniki.si

M: +386 40 744 182

Poslovni Sekretar / Business Secretary

Vinko Žerjav

Članstvo, Finance, WEB

 

E: ztvs.tajnistvo@gmail.com

E: ztvs.web@gmail.com

E: vinko.zerjav@gmail.com

M: +386 40 650 575

Upravni odbor / Management Board

Članica Upravnega odbora / Management Board Member

Bojana Čampa

Zakonodaja

 

E: upravniodbor.ztvs@gmail.com

E: bojana.campa@siol.net

M: +386 31 394 050

Članica Upravnega odbora / Management Board Member

Nika Maca Buda

Lokalno turistično vodenje

 

E: nika.buda@touras.si

M: +386 41 947 447

Članica Upravnega odbora / Management Board Member

Klavdija Jurišič

Izobraževanje

 

E: ztvs.znanje@gmail.com

E: klavdija.jurisic@gmail.com

M: +386 40 810 521

Član Upravnega odbora / Management Board Member

Borut Šraj

Mednarodna sodelovanja

 

E: borut@okarina.si 

M: +386 41 336 323

Svetovalka Upravnega odbora / Consultant of the Management Board

Mojca Pačnik

Zakonodaja

 

E: mojca.pacnik@yahoo.com

M: +386 41 336 323

Svetovalka Upravnega odbora / Consultant of the Management Board

Dunja Olga Bohorič

Delovna zakonodaja

 

E: dbohoric@gmail.com

M: +386 41 668 938

Svetovalec Upravnega odbora / Consultant of the Management Board

Zef Berishaj

Izobraževanje

 

E: ztvs.znanje@gmail.com

E: zberishaj@gmail.com

M: +386 31 300 467

Častno razsodišče / Court of Honour

Predsednik častnega razsodišča / Member of the Court of Honour

Frenk Merjasec

 

E: merjasec@gmail.com

M: + 386 40 206 367

Članica Častnega razsodišča / Member of the Court of Honour

Kriya Šraj

 

E: kriya@okarina.si

M: +386 40 888 599

Član Častnega razsodišča / Member of the Court of Honour

Aleksandar Maunaga

 

E: aleks.maunaga@gmail.com

M: + 386 41 390 530

Nadzorni odbor / Supervisory Board

Predsednik Nadzornega odbora / President of the Supervisory Board

Uroš Ule

 

E: uros.ule@gmail.com

M: +386 51 321 355

Članica Nadzornega odbora / Member of the Supervisory Board

Tatjana Krulc Logar

 

E: ljubljanatatjana@gmail.com

M: +386 41 282 941

Članica Nadzornega odbora / Member of the Supervisory Board

Alenka Pavlica

 

E: alenka.pavlica@gmail.com

M: +386 40 395 361

Zakonodajna skupina / Legislative Group

Svetovalec zakonodajne skupine / Consultant of Legislative Group

Gregor Zupan

 

E: gregor.zupan64@gmail.com

M: +386 70 787 110

Svetovalka zakonodajne skupine / Consultant of Legislative Group

Evelin Bizjak

 

E: evelin.bizjak@gmail.com

M: +386 40 577 255