top of page

O Združenju turističnih vodnikov Slovenije

O NAS

 

Vsebina

 

1. ZDRUŽENJE TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE (ZTVS)

1.1. Kakovost, delovanje in zaščita

1.2. Ugodnosti za člane, aktivnosti in pristopna izjava

1.3. Trženje in promocija

1.4. Povezovanje in komunikacija

1.5. Nadaljnje aktivnosti in pogled naprej

 

2. TURISTIČNI VODNIK (pojem in terminologija)

 

3. TURISTIČNI VODJA POTI (pojem in terminologija)

 

4. TURISTIČNI VODNIK IN SLOVENSKO TURISTIČNO GOSPODARSTVO

4.1. Interpretacija dediščine

4.2. Gospodarski razvoj, zakonodaja in sodelovanje s slovenskim turističnim gospodarstvom

4.3. Predstavitev in promocija poklica turistični vodnik na spletni strani Slovenske turistične

        organizacije (STO)

 

6. POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

6.1. Turistični vodnik (TV) v vlogi vodje poti (VP) oz. turističnega spremljevalca (TS)

        Domači in tuji trgi

6.2. Kdo so naši naročniki ?

6.3. Vrednotenje storitev in stroški dela

 

7. ZNAČILNOSTI POKLICA IN NARAVA NAŠEGA DELA

8. ZGODOVINA ZTVS

9. TRAJNOSTNI TURIZEM IN IZHODIŠČA UNWTO

 

 

 1. Združenje turističnih vodnikov Slovenije

 

Združenje turističnih vodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZTVS) je najstarejša in največja stanovska organizacija, ki na območju Republike Slovenije združuje in zastopa licencirane turistične vodnike; tiste z nacionalno licenco (državnim izpitom) za turističnega vodnika, opravljenega pri Turistično gostinski zbornici Slovenije (v nadaljevanju TGZS) in turistične vodnike turističnega območja oz. lokalne vodnike (z opravljeno licenco na regionalni - lokalni ravni).

 

Nadaljujemo z aktivnostmi Društva turističnih vodnikov Slovenije, ki je bilo ustanovljeno leta 1988 z namenom prepoznavnosti in zaščite poklica na področju turističnega vodenja, doseganja kakovosti ter uveljavljenosti v najširši javnosti.

 

V letu 2023 bomo praznovali 35 let obstoja in delovanja.

 

V ZTVS imamo preko 200 članov in članstvo še narašča.

Več kakor 80% članstva ima visokošolsko izobrazbo in razpolaga s širokim naborom specialnih znanj.

 

Predvsem bi radi poudarili, da je turistično vodenje postalo samostojen poklic in že dolgo ni več le dopolnilna turistična dejavnost. Turističen vodnik je postal poslovni subjekt, ki na trgu nastopa povsem samostojno in opravlja storitve za različne naročnike.

 

Notranje upravljanje ZTVS je opredeljeno v temeljnem aktu (statutu) / https://www.slovenija-vodniki.si/statut. Temeljne vrednote v odnosu do kolegov in poklica so opredeljene v stanovskem Kodeksu / https://www.slovenija-vodniki.si/kodeks, ki so ga dolžni spoštovati vsi naši člani. Hkrati je Kodeks tudi priporočljiv dokument, ki velja za vse turistične vodnike v Sloveniji in vodje poti, ki z domačimi ali tujimi gosti potujejo znotraj ali zunaj naše države.

 

Turistični vodniki smo ambasadorji in promotorji Slovenije ter njeni pomembni interpreti naravne, kulturne in UNESCO dediščine ter predstavniki destinacije; tako doma kot v tujini.

 

Velikokrat pomenita turistični vodnik ali vodja poti tudi prvi stik potnika z destinacijo.

 

Kadar turistični vodnik potuje s skupino potnikov po izbrani destinaciji lahko nastopa tudi kot vodja poti.

 

 

 1.1Kakovost, delovanje in zaščita

 

 • V Združenju sledimo usmeritvam Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma (v nadaljevanju STRST) s poudarkom na razvoju trajnostnega, butičnega, 5-zvezdičnega, zelenega, zdravega, aktivnega turizma.

 • Poklic turističnega vodnika zahteva permanentno izobraževanje in vseživljenjsko učenje s ciljem doseganja kakovostnih storitev vodenja in spremljanja individualnih turistov in organiziranih skupin.

 • Prizadevamo si za ustrezno evalvacijo (vrednotenje) našega poklica na trgu in zagotavljanje pogojev za kvalitetno in konkurenčno izvajanje turističnega vodenja.

 • Skrbimo za uveljavljanje našega poklica, zagotavljanje pravic in boljših delovnih pogojev ter domačo in mednarodno prepoznavnost.

 

Zavedamo se da smo izobraženi, vitalni, prilagodljivi turistični vodniki izjemnega pomena pri oblikovanju uspešnega in trajnostnega turističnega gospodarstva.

 

Posameznik oz. posameznica se v našem poslu kaj hitro znajde v položaju šibkejšega člena, zato stanovska organizacija predstavlja temelj pri komuniciranju z različnimi deležniki turističnega gospodarstva, obenem je središče informiranja in orodje varovanja.

 

 

1.2. Ugodnosti za člane, aktivnosti in pristopna izjava

 

 • Večkrat na leto se odpravimo na študijska potovanja, izlete in organiziramo specialna izobraževanja.

 • Posredujemo obvestila o prostih vodenjih in omogočamo članom hiter dostop do trga dela.

 • V pomoč smo v povezavi z zakonodajo in računovodskimi storitvami.

 • Nudimo ugodna zavarovanja za potovanja v tujino.

 • Omogočamo ažurnost pri izmenjavi informacij s terena.

 • Članom omogočamo brezplačen vstop ali popust za galerije in muzeje.

 • Predstavitev članov na naši spletni strani.

 • Ponujamo pomoč mlajšim ali manj izkušenim članom.

 • Promoviramo in tržimo naše storitve na sejmu Natour Alpe Adria.

 • Omogočamo hiter dostop do avdio opreme za vodenja.

 

Več navedenih ugodnosti in pristopno izjavo najdete v zavihku ČLANSTVO.

Pogoj za vstop v Združenje je opravljena licenca za turističnega vodnika oz. potrdilo o strokovni usposobljenosti izdano s strani pristojnega organa.

 

 

1.3. Trženje in promocija

 

 

 • Bili smo tudi prvi organizator Mednarodnega srečanja turističnih vodnikov v Sloveniji.

 

 • Aktivno sodelujemo na sejmu Natour Alpe Adria, kjer promoviramo naš poklic, tržimo naše storitve in organiziramo okrogle mize na temo turističnega vodenja. Organizirane šolske skupine vodimo po sejmu in nudimo informacije o slovenskem turističnem gospodarstvu.

 

 • V letu 2021 smo sodelovali tudi na sejmu Narava – zdravje.

 

 

​​1.4. Povezovanje in komunikacija

 

 • Sodelujemo s sorodnimi stanovskimi organizacijami doma in v tujini.

 • Našo komunikacijo in sodelovanje usmerjamo v povezovanje s fakultetami, ki izobražujejo turistični kader.

 • Smo člani Turistične zveze Slovenije.

 • Sodelujemo pri interpretaciji UNESCO dediščine.

 • Za nami so dolga leta pridruženega članstva v Mednarodni zvezi združenj turističnih vodnikov (FEG).

 • Aktivno komuniciramo in se povezujemo z vsemi deležniki slovenskega turističnega gospodarstva.

 

 

1.5.  Nadaljnje aktivnosti in pogled naprej

 

 • Digitalni marketing  poklica turistični vodnik

 • Prisotnost v medijih za promocijo in ugled našega poklica, dejavnosti in Združenja

 • Komunikacija z MGRT in drugimi predstavniki slovenskega turističnega gospodarstva

 • Sodelovanje pri interpretaciji UNESCO dediščine

 • Prizadevanje za rast kvalitete turističnega vodenja in ohranjanje dobro usposobljenih vodnikov tudi po korona krizi.

 

 

​       2. Turistični vodnik

*Turistični vodnik (angl. – tourist guide) je definiran v evropskem standardu EN 13809:2003.

 

Turistični vodnik je oseba, ki v izbranem jeziku obiskovalcev interpretira kulturno in naravno dediščino določenega  območja (kraja ali regije), za katerega ima pridobljena specifična znanja, ki so potrjena oz. izdana s strani pristojnega organa.

 

 • Turistični vodnik je dolžan med opravljanjem dejavnosti imeti na vidnem mestu ustrezno izkaznico.

 

 • ​Turistični vodnik je oseba, ki za svoje delo predstavnika destinacije odgovarja destinaciji; je ambasador in promotor Slovenije.

 

 • V turističnem aranžmaju turistični vodnik vedno nastopa kot samostojni subjekt, ki ga je (ali pa ne) organizator potovanja vključil v svoj program.

 

​Večinoma je od turističnih vodnikov odvisno, ali se bodo obiskovalci počutili dobrodošle, ali bodo v kraju ostali dlje in ali se bodo tudi vrnili. Turistični vodniki znatno pripomorejo k dojemanju določenega področja in spoznavanju značilnosti države. Obiskovalcu pomagajo razumeti lokalno kulturo ter vsakdanji način življenja.

Turistični vodnik je eden od nosilcev trajnostnega razvoja. Njegova naloga je, da pri svojem delu z individualnimi turisti ali skupinami pripomore k ugledu države/destinacije.

 

Turistični vodnik se trudi vzpostaviti spoštovanje do okolja, živalstva, rastlinstva, znamenitosti, spomenikov, lokalnih navad in s tem vpliva na ohranjanje okolja. Hkrati mora turistični vodnik zagotavljati visoko stopnjo zadovoljstva turistov.

Turistični vodnik si prizadeva za razvoj, spodbujanje in vzpostavitev visokih standardov na področju svojega dela. Prizadeva si za mednarodno povezovanje v okviru svoje stroke, si izmenjuje izkušnje in izboljšave ter nove trende redno vključuje v predstavitve krajev, ki jih zastopa.

 

​* Pod obliko definicije turistični vodnik v Sloveniji po veljavnem zakonu ZSRT-1 deloma spada tudi t.i. 'lokalni vodnik' ali pravilneje turistični vodnik turističnega območja, ki ni v pristojnosti ministrstva, ampak zanj občine lahko ali ne predpišejo pogoje usposabljanja. Združenje se bo v nadaljnjih aktivnostih prizadevalo, da se sistemsko uredi usposabljanje in izvajanje poklica/dejavnosti turistični vodnik na državni (krovno) in lokalni ravni (turističnih območjih) in zakonsko opredeli enega reguliranega turističnega vodnika v Sloveniji, upoštevajoč standard o izobraževanju EN 15565:2008.

 

Opis del in nalog turističnega vodnika najdete na povezavi:

https://c66516a2-5f75-40fb-823e-9d6fc45a20f8.filesusr.com/ugd/bcaba1_0e722ec028294236bc6c9e9d4356cb9a.pdf

 

 

​​      3. Turistični vodja poti

 *Turistični vodja poti  (angl. – tour manager I tour director I tour leader I tour guide) je definiran v evropskem standardu EN 13809:2003.

 

Turistični vodja poti je oseba, ki vodi in nadzira potovanje v imenu organizatorja potovanja in zagotavlja, da se program izvaja kot je opisano v ponudbi in kot je bilo prodano potniku. Turistični vodja poti obiskovalcem nudi praktične informacije obiskanega področja, opravlja organizacijske in tehnične storitve za udeležence turističnih aranžmajev od začetka potovanja do cilja in vrnitve.

 

Turistični vodja poti je vedno predstavnik organizatorja potovanja in v njegovem imenu tudi nastopa na trgu. Turistični vodja poti ni samostojni subjekt, ampak vedno odvisen od nalog, ki mu jih dodeli organizator potovanja oz. turistična agencija. Turistični vodja poti lahko dela za kateregakoli naročnika po vsem svetu.

 * Za turističnega vodjo poti (spremljevalca) novi zakon ZSRT-1 ne predpisuje več usposabljanja, izobraževanja in podeljevanja licenc, kar pomeni, da je dereguliran.

Opis del in nalog turističnega vodje poti  (spremljevalca) najdete na povezavi:

https://c66516a2-5f75-40fb-823e-9d6fc45a20f8.filesusr.com/ugd/bcaba1_6c7e2292dcc94c6c8f36c29c33b5e6f2.pdf

 

 

4. Pomen in vloga turističnega vodnika v turističnem gospodarstvu

 

Podrobne informacije kdo je turistični vodnik in definicijo poklica najdete v poglavju 2. Turistični vodnik (pojem in terminologija)

 

 

4.1. Interpretacija dediščine

 

Turistični vodnik kot interpret dediščine je eden ključnih dejavnikov pri razvoju destinacije

 

Kvalitetna in profesionalna interpretacije dediščine je skladna s trajnostnim razvojem, zaščito in ohranjanjem slovenske identitete in trajnostnim turizmom.  

 

Izjemnega pomena je tudi interpretacija UNESCO dediščine, ki jo na kvaliteten in gostu primeren način lahko izvaja le usposobljen turistični vodnik.

 

Zakaj 'Interpret dediščine' ne more biti vsakdo, izhaja že iz same opredelitve pojma, saj interpretacija ni samo posredovanje  informacij, ampak kreiranje medsebojnega sporazumevanja in odnosov, ki temeljijo na resničnih dejstvih in avtentičnih zgodbah.

 

Kvalitetna interpretacije domače dediščine je pomemben segment strategije trajnostnega razvoja (tudi slovenskega turizma), kar pomeni po definiciji OZN 'zadovoljevanje potreb sedanje generacije, da v ničemer ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij in zajema tudi ohranjanje kakovosti naravnega, kulturnega in socialnega okolja'.

 

Brez kvalitetnega in profesionalnega interpreta dediščine, kar vodnik tudi je, ni zadovoljive izkušnje destinacije, kar je eden od temeljev kvalitetnega izvajanja in trženja kulturnega turizma.

 

Turistični vodnik predstavlja pomemben segment uspešnega trženja kulturnega turizma, ki tvori eno izmed ključnih usmeritev in glavnih poudarkov Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma (STRST).

 

S tem se ustvarjajo kakovostna, sodobna turistična doživetja, nove vsebine in dodane vrednosti turističnim produktom.

 

 

4.2. Gospodarski razvoj, zakonodaja in sodelovanje s slovenskim turističnim gospodarstvom

 

Zakonsko urejen status reguliranega poklica turistični vodnik prinaša ugodne ekonomske učinke za turistične vodnike in posledično ustrezno evalvacijo na trgu dela. Turistični vodniki nastopamo kot samostojen subjekt z razliko od turističnega vodje poti, ki na trgu nastopa izključno v imenu organizatorja potovanja. Vodja poti je po ZSRT-1 dereguliran.

 

Turistični vodniki smo v veliki večini samostojni poslovni subjekti (s.p., d.o.o., … ipd.) in kot taki nastopamo na trgu, si plačujemo prispevke in odvajamo davke.

 

 • Za izboljšanje položaja našega poklica intenzivno komuniciramo za Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT), TGZS in Slovensko turistično organizacijo (v nadaljevanju STO) in drugimi deležniki slovenskega turizma.

 

 • Argumentirano, idejno, vsebinsko in efektivno smo sodelovali ter prispevali največji delež pri prizadevanju za ohranitev reguliranega poklica turistični vodnik znotraj novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1).

 

 • Prizadevamo si biti aktiven člen turističnega krožnega gospodarstva.

 

 • Vztrajamo da se skladno z zakonodajo izvaja nadzor na terenu in da skupine turistov, ki prihajajo izven območja EU najemajo domače turistične vodnike. S tem bi preprečili sivo ekonomijo in nelojalno konkurenco na področju turističnega vodenja v Sloveniji in zagotovili razvoj trajnostnega turizma tudi po okrevanju turistične panoge.

 

 

 • Sodelujemo  s predlogi  pri oblikovanju  STRST (Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma).

 

 • Vztrajamo, da se za pristop k državnemu izpitu (licenca za turističnega vodnika pri TGZS) ponovno uvede obvezen pogoj izobrazbe; najmanj IV. stopnja izobrazbe ali več. V nasprotnem primeru razumemo ukinitev pogoja izobrazbe kot nameren poizkus ponovne deregulacije in degradacije poklica turistični vodnik na domačem trgu, kar je v nasprotju s trajnostnim turizmom in STRST (Strategijo trajnostne rasti Slovenskega turizma).

 

4.3. Predstavitev in promocija poklica turistični vodnik na spletni strani Slovenske turistične organizacije (STO)

 

Izjava direktorice STO, mag. Maje Pak:

 

»Turistično vodenje ne pomeni zgolj usmerjanje turista na njegovi poti, temveč izboljšuje kakovost doživetja na destinaciji. Usposobljeni in licencirani turistični vodniki so neprecenljivi pri ustvarjanju edinstvenih, avtentičnih in personaliziranih doživetij.«

 

Kaj so zapisali na STO o turističnem vodenju in kako nas promovirajo?

 

 • Turistično vodenje izboljšuje kakovost doživetja na destinaciji, hkrati pa prispeva tudi k podpori delovanja in ohranjanja oz. dviga kvalitete turističnega vodenja kot pomembnega dela ponudbe turističnih storitev.  

 

 • STO se zaveda, da so usposobljeni in licencirani turistični vodniki neprecenljivi pri ustvarjanju edinstvenih, avtentičnih in personaliziranih doživetij in spoznavanju in odkrivanju Slovenije ter njene bogate zgodovine, dediščine in zgodb iz vseh destinacij.

 

 • Njihova vloga in pomen v turistični panogi je bistvena za oblikovanje kakovostne turistične ponudbe v Sloveniji. Zato STO skrbi za stalen dialog s predstavniki organizacij turističnih vodnikov in upošteva njihove predloge in strokovna mnenja s ciljem usklajenega nastopa na trgu.

 

 • Svetovni trendi na turističnem trgu kažejo, da danes turisti cenijo avtentična doživetja, ki jim dajejo priložnost, da se z destinacijo obiska povežejo na več ravneh – fizični, čustveni, izkustveni, spiritualni, intelektualni in družbeni ravni. K uresničevanju edinstvenih doživetij in obogatitvi izkušnje turista ključno pripomorejo turistični vodniki.

 

 • Turistični vodniki s svojim specifičnim znanjem o naravni in kulturni dediščini destinacije ali posameznega turističnega produkta pomembno prispevajo h geografski razpršitvi turističnih tokov po vsej Sloveniji in desezonalizaciji turističnih obiskov.

 

 • Usposobljeni, kakovostni turistični vodniki skladno z vizijo Slovenije kot zelene butične destinacije za 5 - zvezdična doživetja izboljšujejo kvaliteto doživetij obiskovalcev na destinaciji in vzpodbujajo k edinstvenemu, personaliziranemu doživljanju slovenske turistične ponudbe.

 

 • Licencirani turistični vodniki so vsekakor velika dodana vrednost turistični ponudbi posamezne destinacije. Posamezne pakete, izlete, aranžmaje spremenijo v edinstveno doživetje, saj jih popestrijo z zanimivimi lokalnimi zgodbami ter obiskovalcem približajo lokalne posebnosti in značaj destinacije.

 

 • Turistična vodenja so prilagojena različnim generacijskim skupinam in interesom, s čimer se še bolj približajo obiskovalcem.

 

Turistični vodnik opravlja ključno vlogo pri:

 • promociji top doživetij slovenskih vodilnih destinacij,

 • promoviranju turističnega vodenja kot samostojnega produkta, ki je lahko vključen v celostno turistično ponudbo ali turistični paket (op.p. – ZTVS)

 • promociji turističnega vodnika kot enega od ključnih dejavnikov v krožnem turističnem gospodarstvu (op.p. – ZTVS)

 • spodbujanju zavedanja, da turistično vodenje izboljšuje kvaliteto doživetja gostov na destinaciji,

 • podpori delovanja in ohranjanja turističnega vodenja kot pomembnega dela ponudbe turističnih storitev ter

 • ustvarjanju večplastnih učinkov (nova doživetja, vključitev več ponudnikov) z vzporednim spodbujanjem lokalnega gospodarstva ter vključitvijo plačljivih doživetjih v sklop turističnih vodenih ogledov.

 

Zakaj po mnenju STO izbrati turistično vodenje oz. turističnega vodnika?

 

Morda se boste vprašali, zakaj bi sploh potrebovali turističnega vodnika, če lahko informacije o kraju, kamor potujete, najdete na spletu, različnih aplikacijah (op.p. – ZTVS) ali v knjižnih vodičih?

 

Tukaj je nekaj odgovorov, ki vas morda prepričajo za izbiro turističnega vodenja: 

 

 • Turistična vodenja potekajo odgovorno in na varni razdalji znotraj skupine in do vodnika.

 

 • Turistična vodenja so zabavna in prilagojena različnim skupinam - družinam, otrokom, mladim,    upokojencem. Tako vsak najde kaj zanimivega zase.

 

 • Imate raje potepanje po mestu ali se raje odpravite v naravo – peš ali s kolesom? Naj vas pri tem vodijo izkušeni vodniki, s katerimi se boste držali začrtane poti in se ne boste izgubili.

 

 • Odkrivajte zanimive lokalne zgodbe, posebnosti in skrite kotičke, na katere sami sploh ne bi pomislili. Z vodniki zgradbe, mimo katerih običajno hitimo, zaživijo in z nami delijo svoje usode, skrivnosti.

 

 • Spoznavajte lokalno gastronomijo na vodenih degustacijah. Vsaka specialiteta ima najboljši okus v kraju, kjer se je razvila. In ko boste spoznali zgodbe v ozadju, vam bodo te specialitete še bolj teknile!

 

 • Vodenja so lahko prilagojena vašem okusu in željam. Ogledi z vodnikom spremenijo zaznavanje okolice. Postanemo bogatejši za čudovito izkušnjo, okolje začnemo spoštovati, postane nam dragoceno.

 

 • Izberite individualna in personalizirana doživetja z vodnikom. Takšen način vodenja in čas, ki vam ga nameni vodnik, je edinstvena in dragocena izkušnja, ki se vam bo še bolj zasidrala v spomin.

 

Povezave:

https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/top-vodeni-ogledi-slovenskih-mest-in-znamenitosti?fbclid=IwAR3xTwSoYPRNmgmsqifxE5N92_5oVDfZEryXWehmozsyQeHFD95-JDYdUy0

 

https://www.slovenia.info/poslovne-strani/spoznavanje-slovenije-s-turisticnimi-vodniki

 

https://www.slovenia.info/en/business/travel-trade/discovering-slovenia-with-tourist-guides

 

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/sporocila-za-javnost/13488-objavljen-je-javni-poziv-poslovnim-subjektom-ki-opravljajo-dejavnost-turisticnega-vodenja-v-sloveniji?fbclid=IwAR2U4gB1cWIavQ-jyEwnXl9u07l__tkfo09yfm0jOEZ9WB36rgo1VYxikCc

 

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/14739-javni-poziv-poslovnim-subjektom-ki-opravljajo-dejavnost-turisticnega-vodenja-v-sloveniji-uspesno-zakljucen

 

​​

5. Značilnosti poklica in narava našega dela

 

Strokovno turistično vodenje je zahtevno delo in specifičen poklic povezan s paleto različnih znanj.

 

Turistično vodenje zahteva:

 • kompleksna strokovna in poljudna znanja,

 • poznavanje tehnike vodenja in psihologije gosta, njegove osebnosti in njegovega obnašanja,

 • znanje tujih jezikov,

 • splošno razgledanost,

 • logistične, organizacijske, retorične sposobnosti,

 • ustvarjanja dinamike v skupini,

 • spretno interpretiranja ter podajanje informacij,

 • poznavanje zgodovine, umetnosti, geografije, etnologije, psihologije …

 • poznavanje kulturnega izročila posameznih regij in pokrajin

 • poznavanje gastronomije

 • poznavanje narodnih značilnosti

 

Posamezne zvrsti vodenja, npr. ogledi mesta, vodenje izletov, strokovnih ekskurzij in turističnih potovanj ipd. se med seboj razlikujejo, posebej v naravi dela in kompleksnosti zahtev, ki jih mora posamezen vodnik ali vodja poti pri delu upoštevati in izpolnjevati.

 

Vsi, ki opravljajo delo turističnega vodnika ali vodje poti morajo spoštovati pravila profesionalnega obnašanja, ne glede na položaj in izkušnje.

 

Delo je dinamično, zahtevno in naporno, po drugi strani lepo, prijetno in polno bogatih izkušenj dela z ljudmi in spoznavanja različnih kultur.

 

Največkrat se dejavnosti turističnega vodnika in vodje poti med seboj prepletata, zato urnik dela traja ponekod tudi do šestnajst ur ali več. Zaradi tega je potrebno dobro zdravje, odlična kondicija in notranje ravnovesje.

 

Komunikacija, dobro poznavanje destinacije, osebna urejenost, nenehno prizadevanje za čim širšo splošno razgledanost in permanentno izobraževanje so izzivi, ki marsikoga pritegnejo k opravljanju tega zahtevnega, odgovornega, vendar dinamičnega in zanimivega poklica.

 

Še več o nas izveste v brošuri ZTVS 30 LET, kjer pišemo o naši zgodovini, naravi dela, značilnostih poklica, položaju na trgu in mnogo drugih zanimivostih, povezanih z našo dejavnostjo. Natančno opredelitev našega dela in obveznosti najdete v zadnjih dveh poglavjih Kodeksa, pod poglavjema Podroben opis del in nalog turističnega vodnika in Podroben opis del in nalog vodje poti-spremljevalca.

 

 

6. Pogosta vprašanja in odgovori

 

6.1. Turistični vodnik (TV) v vlogi vodje poti (VP) oz. v vlogi turističnega spremljevalca (TS). Domači in tuji trgi.

 

Organizator potovanja, če turistični oz. potovalni aranžma vključuje storitev turističnega vodenja v slovenskem jeziku, lahko pošlje na pot v vlogi vodje poti-spremljevalca tudi turističnega vodnika, ki ob pridobljenem POD-u (Prijava občasnega dela za države članice EU, ki imajo poklic TV reguliran), opravlja delo tako TV kot VP-TS v eni osebi.

 

Ker je VP-TS v novem ZSRT-1 dereguliran, si POD-a ne more pridobiti, ker ne izkazuje nobene ustrezne kvalifikacije, znanja in izobrazbe. Tako je licencirani turistični vodnik edini, ki lahko nastopa v vlogi vodnika, tolmača in vodje poti. Poleg tega je prevelik riziko za kvalitetno izvedbo potovanja poslati na pot osebo brez kakršnihkoli kvalifikacij, izkušenj in znanja.

 

Slovenski organizatorji potovanj redko najemajo lokalne turistične vodnike (oz. turistične vodnike turističnega območja) v tujini. Prvič, ker so cenovno dragi, drugič, ker redko ali izjemoma obvladajo slovenski jezik. Tako razlago izbranih znamenitosti (če tako navaja program potovanja) obiskovalci neposredno spremljajo v slovenskem jeziku s strani slovenskega TV, v smislu neposredne razlage ali tolmačenja lokalnega vodnika.

 

V primeru najema lokalnih vodnikov (oz. turističnih vodnikov turističnega območja) s strani slovenskih organizatorjev potovanj, vodja poti (samo če ima opravljeno državno licenco za turističnega vodnika pri TGZS) lahko opravlja vlogo tolmača (ne prevajalca, kakor se pogovorno uporablja), če lokalno vodenje ni izvedeno v slovenskem jeziku.

 

V primeru, ko licencirani slovenski turistični vodnik potuje s skupino domačih ali tujih turistov po Sloveniji, prav tako lahko nastopa v obeh vlogah.

 

Zaradi POD-a (prijave občasnega dela v tujini) slovenski turistični vodnik pokriva oz. opravlja delo spremljevalca in hkrati opravlja delo lokalnega vodnika (oz. turističnega vodnika turističnega območja) ali tolmača, kar je na slovenskem trgu izjemno slabo ovrednoteno glede na primerjave s tujino. Celodnevno turistično vodenje in spremljanje slovenskega licenciranega turističnega vodnika (med 10-16 ur) je na domačem trgu primerljivo z vrednostjo dve do tri-urnega vodenja lokalnega turističnega vodnika v tujini.

 

Poleg tega ima usposobljen turistični vodnik v vlogi vodje poti-spremljevalca velikokrat boljše in bolj ažurne informacije s terena, zato se slovenski  organizatorji potovanj pogosto posvetujejo z vodniki glede optimalne logistike pri izpeljavi programov.

 

Urnik dela turističnega vodenja v kombinaciji s spremljanjem dnevno presega klasičnih 8 ur delavnega časa in traja vse do večera, ko se skupina vrne v hotel. Povprečno traja tak dnevni angažma med 10 do 16 ur.

 

Tuji organizatorji potovanj redno najemajo lokalne vodnike (oz. turistične vodnike turističnih območij), kjer slovenski TV delamo kot Tour Director-ji (vodje poti) v imenu velikih, mednarodnih organizatorjev potovanj, kjer so pogoji dela drugačni, trajanje dnevnega angažmaja je krajše in zaslužki mnogo boljši. Programi tujih organizatorjev potovanj praviloma nikoli ne vsebujejo nočnih transportov oz. nočnih voženj.

 

6.2. Kdo so naši naročniki

 

Naročniki turističnega vodenja so lahko individualni posamezniki, družine, pari, društva, zavodi, klubi, izobraževalne inštitucije, lokalne skupnosti, občine, podjetja, organizatorji potovanj in različne druge organizacije ali ustanove.

 

Glede lokalnega turističnega vodenja sprejemamo direktna naročila brez posrednikov, saj smo vodniki večinoma samostojni poslovni subjekti, kjer se neposredno naroči storitev.

 

Če naročnik predhodno sam izbere turističnega vodnika v sklopu turističnega aranžmaja, se mora vodnik naknadno uskladiti z organizatorjem potovanja kako in na kakšen način bo opravljal tudi storitev vodje poti za destinacijo, določeno v programu.

 

Kakor je opisano v poglavju 6.1. nas bodo tudi v bodoče, zaradi ustrezne usposobljenosti, izobrazbe, izkušenj, kvalifikacij in profesionalnosti domači in tuji organizatorji turističnih potovanja najemali tudi kot vodje poti.

 

6.3. Vrednotenje storitev in stroški dela

 

Usposobljen turistični vodnik mora imeti ustrezno temeljno izobrazbo. Do l. 2020 je bil pogoj za pristop k opravljanju licence za turističnega vodnika minimalno IV. stopnja izobrazbe.

 

Vztrajamo, da se za pristop k državnemu izpitu (licenca za turističnega vodnika pri TGZS) ponovno uvede obvezen pogoj izobrazbe; najmanj IV. stopnja izobrazbe ali več. V nasprotnem primeru razumemo ukinitev pogoja izobrazbe kot nameren poizkus ponovne deregulacije in degradacije poklica turistični vodnik na domačem trgu, kar je v nasprotju s trajnostnim turizmom in STRST.

 

Več kakor 80% vseh turističnih vodnikov v Sloveniji ima VII. stopnjo izobrazbe.

 

Poklic zahteva nenehna dodatna izobraževanja in izpopolnjevanja iz vseh področij in tematik, ki jih turistični vodnik interpretira gostom.

 

Posebno zahteven angažma turistični vodnik opravlja tudi kot vodja poti, kjer so zahtevane dobre logistične sposobnosti, temeljite priprave na potovanje in delovne izkušnje.

 

Temu ustrezno smo pri ZTVS oblikovali tudi cenik storitev, ki ga najdete na povezavi:

 

https://c66516a2-5f75-40fb-823e-9d6fc45a20f8.filesusr.com/ugd/bcaba1_88b15fedeeb2415b8154542334099a40.pdf

 

Potrebno se je zavedati, da je v ceno storitev vključena:

 • dodana vrednost že pridobljenih znanj in izkušenj,

 • porabljen čas predhodnih priprav na vodenje in (ali) spremljanje,

 • temeljna izobrazba vodnika in specialna znanja,

 • svetovanje naročniku za boljšo pripravo in izvedbo izleta ali potovanja in

 • druge spretnosti potrebne za uspešno realizacijo vodenja (glej poglavja 2., 3. in 5.) 1

 • ostali stroški (tablica, telefon, nakup strokovne literature, dodatna specialna in druga izobraževanja, … ipd.)

 • stroški poslovanja, davki in prispevki

 

Vsekakor je, predvsem pri kombinaciji turističnega vodenja in spremljanja v ceno vključen tudi:

 • delavnik, ki včasih traja 10 ur ali več,

 • nočni transporti brez ustreznega počitka,

 • tolmačenje lokalnih vodnikov (kjer mora biti turistični vodnik zelo dobro seznanjen in pripravljen na vsebine, ki jih tolmači in interpretira gostom).

 

1 Več najdete v poglavju 5. Značilnosti poklica in narava našega dela in spodaj navedenih      povezavah:

 

Opis del in nalog turističnega vodnika najdete na povezavi:

https://c66516a2-5f75-40fb-823e-9d6fc45a20f8.filesusr.com/ugd/bcaba1_0e722ec028294236bc6c9e9d4356cb9a.pdf

 

Opis del in nalog turističnega vodje poti  (spremljevalca) najdete na povezavi:

https://c66516a2-5f75-40fb-823e-9d6fc45a20f8.filesusr.com/ugd/bcaba1_6c7e2292dcc94c6c8f36c29c33b5e6f2.pdf

 

 

7. Zgodovina ZTVS

 

Več kot trideset let delovanja društva je minilo v vodniškem tempu, hitro in intenzivno na poteh po Sloveniji in tujini. Mnogi smo se začeli ukvarjati s turističnem vodenjem po naključju, kot dodatno delo ob službi ali študiju. Orali smo ledino in želeli svojemu delu postaviti standarde. Tako smo po dveletni odisejadi s statutom marca 1988 ustanovili Društvo turističnih vodnikov Slovenije. V naslednjih desetletjih smo se družili zaradi izmenjave izkušenj, zapiskov in literature, zaradi prilagajanja novim načinom plačevanja za naše delo, uvajanja izpitov za turistične vodnike in spremljevalce, zaradi pogojev dela čez mejo in urejanja dokumentov za priglasitev občasnega dela v tujini. Oblikovali smo komentarje k novemu Zakonu o pospeševanju turizma, ki opredeljuje tudi pogoje za naše delo. Izvedli kar nekaj odličnih izletov za naše člane, nazadnje se aktivirali za boljši položaj prekarnih delavcev turističnih vodnikov znotraj Sindikata prekarcev.

 

Prva predsednica Društva je bila Mojca Pagon, tajnik Janez Resnik. Motor dogajanja, ki smo si ga člani zapomnili, je bila Mojca Cajnko. Redno je pisala v turistično glasilo Lipov list.
Janez Resnik je prispeval, da smo se bolje organizirali, imeli nekaj podpore turističnih agencij, skrbeli za izobraževanje podmladka s predavanji, ekskurzijami in vodniškimi tečaji. Sestavili smo kodeks.

 

Podobno je bilo v času predsedovanja Iztoka Bončine. Redno smo se srečevali na klepetih v gostilni Katrca. Študijske ekskurzije so bile dobro obiskovane: Pariz, Barcelona, San Marino, Praga, ipd. Prav v teh mestih smo organizirali praktične izpite za nove turistične vodnike. Vedeli smo, da se moramo boriti za svoj položaj in postaviti standarde. Bili smo člani Turistične zveze Slovenije. Pritegnili smo turistične animatorje in postali Društvo turističnih vodnikov in animatorjev.

 

Z novim tisočletjem so postali obvezni državni izpiti in licence za turistične vodnike in spremljevalce, potrebno se je bilo postaviti za pravico do dela v tujini s priglasitvijo občasnega dela (POD). Po letu 2012 smo vztrajno zavihali rokave in delali na predlogih k novemu Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)  za ureditev področja turističnega vodenja doma in v tujini. Zadnja leta pa predvsem gradimo podobo in ugled poklica turistični vodnik v turističnem gospodarstvu tudi usklajeno z evropskimi standardi in smernicami nove STRST.

 

Predsedniki Zoran Markov, Tone Sedlar so sledili ciljem društva, vendar pravi nov zagon smo dobili v času predsedovanja dr. Milana Rajtmajerja. Obiskovali smo lokalna društva, podpirali delo turističnih vodnikov in sodelovali pri izobraževanju. Pripravili smo več predavanj o urejanju lastnega računovodstva, veščinah komuniciranja, ipd.  Gregor Majnik je prevzel delo tajnika in več let urejal dokumentacijo in formalnosti.

 

Sledilo je obdobje predsednice Diane Ternav, pridobili smo nove člane, postavili spletno stran, uvedli interno elektronsko izmenjavo informacij. Dopolnili smo nov statut ter naziv Društva spremenili v Združenje turističnih vodnikov Slovenije. Člane so pritegnile strokovne ekskurzije: Makedonija, Dunaj, BiH, Neum z zaledjem in Dubrovnik v organizaciji Dominike Koritnik Trepel, obisk Dunaja z Božom Štajerjem. Sodelovati smo začeli na sejmu Alpe Adria, se dogovorili z Gospodarskim razstaviščem, da nam vsako leto omogoča prostore za zbore članov. Obeleževali smo mednarodni dan vodnikov, se dogovarjali s Skupnostjo slovenskih muzejev. Predstavniki Združenja so se odpravili na sejem BIT v Milanu, kasneje tudi v Beograd. Za člane smo se z zavarovalnicami dogovorili za ugodna zavarovanja, skrbeli za aktualne novosti na področju našega dela tudi v tujini.

 

Vodstvo se je ponovno povezalo z mednarodnimi vodniškimi združenji, bili smo pridruženi člani v FEG. V izpitno komisijo za turistične vodnike na GZS so sprejeli takratno predsednico Združenja Diano Ternav. Enako vlogo pred tem je opravil Iztok Bončina.

Novo predsedovanje je prevzela Maja Čampelj, pomenilo je še en kratek zagon, nadaljevali smo dejavnosti iz prejšnjih mandatov, izvedli izlete za člane, tudi obisk Vojvodine. V kratkem mandatu Minke Kahrić, smo dodali članom na voljo zbirko vodniških gradiv. Opredeljevali smo se glede sodelovanja z ZTAS.

 

Novo vodstvo Jureta Podobnika je samostojno nadaljevalo in nadgradilo začete naloge iz prejšnjih let. Odličen dogodek v Postojni z obiskom jame in zborom članov, je pomenil začetek novega optimizma. Argumentirano smo sodelovali pri pripravi pripomb in predlogov za nov ZSRT-1 s prizadevanjem, da naš poklic znotraj zakona ostane reguliran. Nika Maca Buda, Mojca Pačnik in Bojana Čampa so bile glavne koordinatorke pri kreiranju in distribuciji dokumentov za argumentirano ohranitev reguliranega poklica. Velika zahvala za pomoč gre tudi kolegom Gregorju Zupanu, Dunji Olgi Bohorič, Borutu Šraju, Gregorju Majniku, Juretu Podobniku in Diani Ternav.

Organizirali smo izjemno odmevno okroglo mizo iz omenjene tematike v okviru sejma Alpe Adria v letu 2016 »Vloga turističnih vodnikov v turizmu in novi Zakon o spodbujanju razvoja turizma«.

 

Istega leta je nekdanja predsednica Diana Ternav za Združenje organizirala izjemno poučno ekskurzijo Slovenski Trst in ribiška zgodovina Slovencev.

 

Prenovili smo statut in kodeks, postavili novo spletno stran, ki omogoča naročnikom avtomatsko povpraševanje po vodnikih. Povezali smo se tudi s Sindikatom prekarnih delavcev iz naslova dostojnega vrednotenje našega dela na trgu. Organizirali smo izobraževanja za vodnike v Ljubljani in študijske ekskurzije po Sloveniji. Članstvo Združenja se je vztrajno povečevalo.


Leto 2020 se je začelo zagnano z izvolitvijo predsednice Dunje Olge Bohorič. Zavihali smo rokave in začeli z intenzivnim izvajanjem strokovnih izobraževanj in izletov. Nihče si ni mislil niti pričakoval, da bo to eno najhujših let za turistično panogo z izbruhom pandemije imenovane Covid-19. Tako smo strokovna srečanja in izobraževanja preselili na splet, intenzivno komunicirali s predstavniki slovenskega turističnega gospodarstva in se pridružili Civilni iniciativi turističnih vodnikov.

 

Cepljenje je omogočilo postopno normalizacijo turističnega gospodarstva. Ponovno smo začeli z izobraževanji in ekskurzijami na terenu. Mnogi naši člani so izkoristili ponujeno pomoč turističnim vodnikom in pridobili sredstva iz naslova Javnega poziva poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji 2021, s strani STO in zagnali dejavnost.

 

Intenzivno sodelujemo pri interpretaciji Unesco dediščine v Sloveniji.

 

Trenutno ima Združenje preko 200 članov.

 

 

8. Trajnostni turizem in izhodišča UNWTO*

 

*UNWTO - (United Nations World Tourism Organization – Svetovna turistična organizacija pri Združenih narodih)

 

 

Trajnostni turizem – vsebine in naloge

 

 

 1. Varovanje okolja

 • Optimizacija uporabe okoljskih virov, ki predstavljajo ključni dejavnik v turističnem razvoju

 • Varovanje ključnih ekoloških procesov

 • Ohranjanje naravne dediščine in biodiverzitete

 

   2. Ohranjanje kulturnega izročila

 • Spoštovanje družbeno kulturne avtentičnosti lokalne destinacije

 • Ohranjanje snovne in nesnovne kulturne dediščine in tradicionalnih vrednot

 • Spodbujanje k medkulturnemu razumevanju in strpnosti
   

 1. Uravnotežen gospodarski razvoj

 • Zagotavljanje dolgoročnega gospodarskega razvoja in družbeno-ekonomskih koristi ter pravična porazdelitev med vse deležnike

 • Zagotavljanje stabilne zaposljivosti in priložnosti zaslužka ter družbene koristi za lokalne skupnosti 

 • Ustvarjanje pogojev za zmanjševanje revščine

 

 

 

 

UNWTO in izhodišča za trajnostni razvoj

 

1. Okoljski vidik – Čim bolj zmanjšati onesnaženost zraka, vode in zemlje ter količine odpadkov, ki jih ustvarjajo turistični ponudniki ter obiskovalci. Ohranjati in krepiti kakovost ter značilnost krajinske krajine, zavarovati in ohranjati naravna območja, habitate in prosto živeče rastline ter živali.

 

2. Družbeni vidik – Ohranjati in izboljševati kakovost življenja v lokalnih skupnostih, spoštovati ter krepiti kulturno in zgodovinsko dediščino, tradicijo in raznolikost destinacije.

 

3. Gospodarski vidik – Zagotoviti konkurenčnost in sposobnost preživetja turističnih destinacij in podjetij, da se bodo lahko še naprej razvijala in prinašala koristi na dolgi rok.

 

4. Podnebni vidik - v zadnjem obdobju se zgornjim trem stebrom dodaja še vidik podnebnih sprememb,kjer je cilj zmanjšati vplive turizma na podnebje in povečati prilagajanje turizma podnebnim spremembam.

 

5. Korporativni družbeno odgovorni vidik (corporate social responsibility, CSR) - Da je podjetje resnično »zeleno«, mora vključevati trajnostno usmerjeno odločanje na vseh ravneh organizacije.

 

 

 

Vaša Ekipa Združenja turističnih vodnikov Slovenije (ZTVS)

 

Besedila so pripravili:

Nika Maca Buda, Bojana Čampa, Mojca Pačnik, Alenka Pavlica, Borut Šraj in Gregor Zupan

bottom of page