top of page

Novinarsko središče

Pripombe k predlogu Zakona o spodbujanju in razvoju turizma (ZSRT-1) o re/deregulaciji turističnega vodnika

Pripombe k predlogu ZSRT-1 (Uvod z argumenti)

Besedilo členov ZSRT-1 - predlagane spremembe

Nove točke glede EU standardov

Interpretacija dediščine

Ekonomski vidik

Izjave

Skupna izjava

Strokovno mnenje Turistice - Univerza na Primorskem

Turizem Bohinj

Turizem Kamnik - skupna izjava

Izjave - podpora ostalih

Celostna grafična podoba 

ZDRUŽENJA TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE

Gorazd Rovina / oblikovalec / Vizualgrif d.o.o

Silhuete predstavljajo vas kot vodnike lahko pa tudi vas

kot znanja željne popotnike. Število sedmih ni naključno.

 

Predstavlja sedem delov sveta:

S. Amerika, J. Amerika, Evropa, Afrika, Azija, Avstralija, Antarktika.

 

Vsaka od barv še dodatno poudari različnost kontinentov, področja,

ki jih vaši člani obvladujejo.

 

Turistični vodnik ni samo "Slovenec", je več, je "Zemljan" in kot tak sprejema različne kulture, poglede, razmišljanja, jih skuša razumeti in v pozitivnem duhu podajati naprej.

 

Vse te različnosti predstavlja mavrica, ki ko se združi,

tvori celoto če hočete belo svetlobo.

bottom of page