Izobraževanje za člane: Ljubljanski grad

V sredo, 15.3.2017 smo se člani ZTVS zbrali na brezplačnem izobraževanju na Ljubljanskem gradu. Sprejel nas je vodja turizma Ljubljanskega gradu Matjaž Konda. Predstavil nam je pretekle rezultate, trenutno situacijo, in drzne načrte in cilje, ki jih ima Ljubljanski grad. Glede na to, da je Ljubljanski grad najbolj obiskana turistična znamenitost v Sloveniji, ne dvomimo, da bodo ideje zaživele in da bodo načrti realizirani. Po uvodnem delu pa je sledilo izčrpno dvourno izobraževanje, na katerem ni ostala neobdelana nobena tema. Naša vodnica Alenka Sršen nam je preteklost, sedanjost in prihodnost gradu predstavila res izčrpno, tako da ko potegnemo črto, lahko rečemo, da je za nami še en uspešn

Vlada je sprejela amandma k obstoječemu ZSRT iz leta 2004

V Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1) se v 33. členu doda nov, peti odstavek, ki se glasi: »(5) Za turistični aranžma ne štejejo storitve iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki so občasno izvedene na nepridobitni osnovi samo za zaključene skupine.« Obrazložitev: S predlaganim amandmajem dodani peti odstavek preoblikujemo tako, da kot izjemo namesto storitev, ki jih izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi, opredelimo vse storitve, ki so izvedene nepridobitno, občasno in le za zaključene skupine. Vsebina amandmaja sledi načinu, s katerim vprašanje izjem rešuje osnutek predloga novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki ga j

KONFERENCA ZLATI KAMEN

Tema letošnje konference je bil turizem, zato smo se konference Zlati Kamen udeležili tudi predstavniki ZTVS. Namen udeležbe je bil v prvi meri navezovanje koristnih povezav glede na interese vodnikov za ohranitev reguliranega poklica oz. dejavnosti turističnega vodenja znotraj novega predloga ZSRT-1. VSEBINA KONFERENCE: Turistični delavci se zavedajo, da množičnega turizma pri nas ne bo nikoli, zato se želijo osredotočiti na "zeleno, trajnostno naravnano butično zgodbo". Zlati kamen je letos prejela občina Podčetrtek. Na že tradicionalnem srečanju občin in županov, ki je potekalo v ljubljanski Festivalni dvorani, so se zbrali nosilci lokalnih turističnih zgodb, ki so predstavili svoje zgodb

Objave v medijih
Arhiv novic
  • Facebook Basic Square

PARTNERJI

ZDRUŽENJE TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE,

Alešovčeva 10, 1000 Ljubljana