top of page

PRIDOBITEV LICENCE ZA VODENJE PO SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU

PRIDOBITEV LICENCE ZA VODENJE PO SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU

Slovenski etnografski muzej v letu 2017 razpisuje izobraževanje za pridobitev licence za vodenje po Slovenskem etnografskem muzeju. K sodelovanju vabimo turistične vodnike z licenco.

Pogoji za pridobitev licence za vodenje po SEM:

  • so veljavna licenca za turističnega vodnika (licenca GZS ali / in lokalna licenca zavodenje)

  • udeležba na 3-dnevnem izobraževanju, ki bo organizirano vSEM

  • uspešno opravljenizpit

  • podpis pogodbe s Slovenskim etnografskimmuzejem

Datumi izobraževanja

Torek - četrtek, 7. – 9. november, od 8.30 do 16.15

Kraj izobraževanja

Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, 1000 Ljubljana (upravna in razstavna hiša SEM)

Izpit

Pisni del: ponedeljek, 8. januar 2018, ob 10.00 uri v SEM

Pisni del bo sestavljen iz vprašanj v zvezi z muzejem, zbirkami in izbranimi predmeti, ki bodo predstavljeni na predavanjih.

Praktični del: torek, 9. januar 2018, me