top of page

PRIDOBITEV LICENCE ZA VODENJE PO SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU

PRIDOBITEV LICENCE ZA VODENJE PO SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU

Slovenski etnografski muzej v letu 2017 razpisuje izobraževanje za pridobitev licence za vodenje po Slovenskem etnografskem muzeju. K sodelovanju vabimo turistične vodnike z licenco.

Pogoji za pridobitev licence za vodenje po SEM:

  • so veljavna licenca za turističnega vodnika (licenca GZS ali / in lokalna licenca zavodenje)

  • udeležba na 3-dnevnem izobraževanju, ki bo organizirano vSEM

  • uspešno opravljenizpit

  • podpis pogodbe s Slovenskim etnografskimmuzejem

Datumi izobraževanja

Torek - četrtek, 7. – 9. november, od 8.30 do 16.15

Kraj izobraževanja

Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, 1000 Ljubljana (upravna in razstavna hiša SEM)

Izpit

Pisni del: ponedeljek, 8. januar 2018, ob 10.00 uri v SEM

Pisni del bo sestavljen iz vprašanj v zvezi z muzejem, zbirkami in izbranimi predmeti, ki bodo predstavljeni na predavanjih.

Praktični del: torek, 9. januar 2018, med 9.00 in 14.00 v SEM Vprašanja o predmetih v muzeju izvleče vsak kandidat sam

* Kandidati bodo za praktični del izpita razporejeni naknadno.

Vsebina izobraževanja

Slovenski etnografski muzej: poslanstvo in zgodovina muzeja Pomen kulturne in etnološke dediščine

Predstavitev zbirk in razstav SEM

Interpretiranje muzejskih predmetov za obiskovalce

+ Poseben sklop (3. dan): Čebelarska dediščina na Slovenskem Medeno doživetje

Dostopnost muzejskih zbirk za ranljive skupine

Predavatelji

Predavatelji SEM: Sonja Kogej Rus, mag. Maja Kostric Grubišić, dr. Bojana Rogelj Škafar, dr. Janja Žagar, Barbara Sosič, mag. Andrej Dular, mag. Polona Sketelj, mag. Adela Pukl, dr. Nena Židov, dr. Marko Frelih, mag. Ralf Čeplak Mencin, Špela Regulj,

Zunanji predavatelji: Dominika Koritnik Trepel (Klub profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije), Maruška Markovčič (MOL, Oddelek za varstvo okolja)

Organizacija izobraževanja: Sonja Kogej Rus, mag. Maja Kostric Grubišić, SEM

PRIDOBITEV LICENCE ZA VODENJE PO SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

Torek, 7. november 2017

8.30 – 9.00: Registracija

9.00 – 9.15: dr. Tanja Roženbergar, direktorica SEM: Uvodni pozdrav 9.15 – 11.15:

Sonja Kogej Rus: Poslanstvo in zgodovina Slovenskega etnografskega muzeja mag. Maja Kostric Grubišić: Pomen in funkcije kulturne / etnološke dediščine

dr. Janja Žagar: Stalni razstavi SEM: Med naravo in kulturo ter Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta, struktura razstav

11.15 – 11.20: Odmor

11.20 – 12.20: dr. Bojana Rogelj Škafar: Ljudska umetnost v slovenskem prostoru in primeri na stalni razstavi: panjske končnice, sveti duhec in trniči

12.20 – 13.15: Odmor

13.15 – 14.15: Barbara Sosič: Gospodarski načini življenja, primer: ribiški drevak čupa in polšje pasti

14.15 – 15.15: mag. Andrej Dular: Obrti na Slovenskem in primer lončarstva

15.15 Vaje

Sreda, 8. november 2017

8.30 – 8.45: Registracija

8.45 – 9.45: dr. Janja Žagar: Oblačilna kultura in primeri: narodna / ljudska noša, čipke

9.45 – 10.00: Odmor

10.00 – 11.00: mag. Polona Sketelj: Bivalna kultura in primer skrinje ter zibelke

11.00 – 12.00: dr. Nena Židov: Socialna kultura, opredmetena z trlico, rovaši in ženitovanjsko žlico

12.00 – 13.00: Odmor

13.00 – 14.00: Sonja Kogej Rus: Duhovna kultura opredmetena s pustnimi maskami in glasbili

14.00 – 15.00: dr. Marko Frelih: Afrika in Amerika v Slovenskem etnografskem muzeju / primeri zbirk: Knobleharjeva, Codellijeva in Baragova

15.00 – 15.10: Odmor

15.10 – 16.10: mag. Ralf Čeplak Mencin: Stereotipi in zunaj evropska: azijska zbirka v SEM

16.15 Vaje

Četrtek, 9. november 2017

8.30 – 8.45: Registracija

8.45 – 9.00: Ogled animiranega filma Podobe preteklega vsakdana

9.00 – 10.00: Maruška Markovčič: Čebelarstvo na Slovenskem in Ljubljanska čebelja pot

10.00 – 10.10: Odmor

10.10 – 11.45: Špela Regulj: Medeno doživetje v SEM

11.45 – 12.45: Odmor

12.45 – 13.15: Sonja Kogej Rus: Dostopnost SEM ranljivim skupinam

13.15 – 14.15: Dominika Koritnik Trepel: Muzej in dostopnost osebam s posebnimi potrebami

14.15 – 15.30: Vaje

*Slovenski etnografski muzej si pridržuje pravico do spremembe v programu.

![endif]--![endif]--![endif]--

Objave v medijih
Arhiv
Sledi nam
  • Facebook Basic Square
bottom of page