top of page

Opredelitev turističnega vodenja

'TURISTIČNO VODENJE NE POMENI ZGOLJ USMERJANJE TURISTA NA NJEGOVI POTI, TEMVEČ IZBOLJŠUJE KAKOVOST DOŽIVETJA NA DESTINACIJI. USPOSOBLJENI IN LICENCIRANI TURISTIČNI VODNIKI SO NEPRECENLJIVI PRI USTVARJANJU EDINSTVENIH, AVTENTIČNIH IN PERSONALIZIRANIH DOŽIVETIJ.' Mag. Maja Pak, direktorica STO Svetovni trendi na turističnem trgu kažejo, da danes turisti cenijo avtentična doživetja, ki jim dajejo priložnost, da se z destinacijo obiska povežejo na več ravneh – fizični, čustveni, izkustveni, spiritualni, intelektualni in družbeni ravni. K uresničevanju edinstvenih doživetij in obogatitvi izkušnje turista ključno pripomorejo turistični vodniki. Turistični vodniki s svojim specifičnim znanjem o naravni in kulturni dediščini destinacije ali posameznega turističnega produkta pomembno prispevajo h geografski razpršitvi turističnih tokov po vsej Sloveniji in desezonalizaciji turističnih obiskov.Comments


Objave v medijih
Arhiv
Sledi nam
  • Facebook Basic Square
bottom of page