top of page

PREDVIDEN DRUGI JAVNI POZIV

V petek, 18. decembra 2020 smo se udeležili uro in pol trajajočega konstruktivnega sestanka na STO, glede javnega poziva za turistično vodenje. Sklicateljica ga. Alenka Pahor Žvanut je na sestanek povabila predstavnike turističnih in lokalnih vodnikov, g. Fedjo Pobegajla s TGZS, ter Rudija Bernika iz pravne službe STO. Uvodoma je ga.Žvanut Pahor predstavila delo in rezultate septemberskega javnega poziva subjektom, ki opravljajo turistično vodenje razpisala za turistične vodnike in agencije. Na razpolago je bilo 146.000 EUR, porabljeno pa 80% predvidenih sredstav. Sredstva je prejelo 28 vodnikov in 20 agencij, skupno v tem razpisu je bilo udeleženih 67 vodnikov, kar je bil glede na ponovni val epidemije, sorazmerno dober rezultat. Imeli smo kratko predstavitev društev KPTVS, Argos, ZTVS in CITVS (Civilne iniciative) in podali mnenje o izvedenem septemberskem projektu. Sodelujoči v projektu so bili večinoma zadovoljni, tu pa smo lahko izrazili nekaj kritičnih pripomb, da bi s tem lahko izboljša predvideni naslednji projekt. Dogovorili smo se, da do začetka januarja pripravimo svoje pisne predloge in se takrat znova srečamo. Kot na ostalih srečanjih s predstavniki državnih institucij, je tudi STO zainteresirana za čim manj sogovornikov, a čim bolj usklajenih, kar smo sodelujoči predstavniki CITVS, KPTVS in ZTVS jasno podprli. Ponovno pa smo k skupnemu nastopu pozvali tudi Argos. Pričakovano je, da bo za naslednji razpis (oz. javni poziv) na voljo 300.000 EUR, kriteriji pa bolj enotni. Javni poziv naj bo objavljen, ko se bo situacija izboljšala, realno po novem letu! Vsi se zavedamo, da je to dobrodošla pomoč vodnikom, a premalo za preživetje. STO nas je vse prisotne pozvala, da se za sodelovanje obrnemo tudi na posamezne destinacije, ki morda tudi razpolagajo s sredstvi za promocijo. Pozvali smo STO, naj podpre tudi sodelovanje vodnikov pri šolskih ekskurzijah in promociji Slovenije, kar smo v medijih omenjali v zadnjih mesecih. Seveda pa vsi sodelujoči potrebujemo konkretne rešitve. Na omenjenem sestanku smo bili predstavniki slišani, a da bomo uslišani, boste morali sodelovati tudi vi, kolegi in pri tem pomagali s svojimi aktivnostmi v povezavah, ki jih imate. Vsaka konstruktivna pripomba šteje … Pripravite dobre projekte za novi razpis!

Comments


Objave v medijih
Arhiv
Sledi nam
  • Facebook Basic Square
bottom of page